Koronapassia koskeva hallituksen esitys on annettu eduskunnalle

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen EU:n digitaalisen koronatodistuksen kansallisesta käytöstä eli koronapassista. Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi koronatodistusta koskevat säännökset tartuntatautilakiin.

Hallituksen esitykseen sisältyisi säännökset myös koronatodistukseen liittyvien henkilötietojen käsittelystä ja viranomaisvalvonnasta. Nämä väliaikaiset säännökset olisivat voimassa tämän vuoden loppuun asti.

Tartuntatautilain muutos EU:n digitaalisen koronatodistuksen kansallisesta käytöstä on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian. 

Koronapassi vaihtoehtona toimintaan muutoin kohdistuville rajoituksille

Koronapassina toimisi EU:n koronatodistus, jonka saa Omakannasta (todistus koronarokotuksista, todistus koronatestituloksesta tai todistus sairastetusta koronasta). Tarvittaessa todistus on mahdollista saada paperisena versiona terveydenhuollosta. 

Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että vaihtoehtona valtioneuvoston, aluehallintoviranomaisten ja kuntien asettamille koronarajoituksille rajoitusten kohteina olevat toimijat, kuten elinkeinonharjoittajat, voisivat edellyttää asiakkailtaan koronapassin käyttöä. 

Koronapassi olisi vaihtoehtoisena toimena käytössä vain silloin, kun kyseistä tilaisuutta tai tilaa koskevia rajoituksia olisi voimassa. Tällaisia rajoituksia voisivat olla esimerkiksi aukioloaikoja tai yleisömääriä koskevat rajoitukset. Koronapassi ei olisi kuitenkaan vaihtoehto rajoituksille silloin, jos viranomainen on sulkenut tilan tai kieltänyt yleisötilaisuuden kokonaan koronatilanteen vuoksi.

Koronapassia voitaisiin edellyttää muun muassa ravintoloissa ja yökerhoissa sekä yleisötilaisuuksissa, kuntosaleilla ja muissa urheiluun tai liikuntaan käytettävissä sisäliikuntatiloissa, uimahalleissa ja kylpylöissä, tanssipaikoissa ja ryhmäharrastustoimintaan käytettävissä tiloissa, huvi- ja teemapuistoissa, eläintarhojen sisätiloissa, sisäleikkipuistoissa ja sisäleikkipaikoissa sekä museoissa, näyttelytiloissa ja muissa vastaavissa kulttuuritiloissa.

Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että koronapassia voitaisiin edellyttää 12-vuotiailta ja sitä vanhemmilta, mutta lasten oikeuksien toteutumisen varmistamiseksi 12–17-vuotiaiden testaaminen koronatodistuksen saamista varten olisi turvattava julkisessa terveydenhuollossa, jos lapsi ei olisi saanut koronarokotteita.

Tällä hetkellä Suomessa koronarokotteen voivat saada 12-vuotiaat ja tätä vanhemmat.

Koronapassi luettaisiin mobiilisovelluksella

Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että tapahtuman järjestäjä voisi lukea koronapassin mobiililaitteella, johon on ladattu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen hyväksymä Koronatodistuksen lukija -sovellus. Sen saisi maksutta sovelluskaupasta. 

Koronatodistuksen lukija ei keräisi tai tallentaisi todistusten tietoja.

Tavoitteena edistää yhteiskunnan terveysturvallista avaamista

Koronapassin käyttöönoton tavoitteena on estää koronatartuntojen leviämistä kokoontumisissa ja siten osaltaan edistää yhteiskunnan terveysturvallista avaamista. Koronapassin avulla voisi järjestää laajemmin erilaisia tilaisuuksia, vaikka toimintaan muutoin kohdistuisi rajoituksia. Koronapassia käyttämällä asiakkaat ja osallistujat pääsisivät erilaisiin tiloihin terveysturvallisesti.

Tänään annettuun hallituksen esitykseen sisältyy myös esitys tartuntatautilain väliaikaisesti voimassa olevien maahantulosäännösten jatkamiseksi.

Asiasanat: