Koronapassia koskeva hallituksen esitys eduskunnalle syyskuun puolivälissä

Sosiaali- ja terveysministeriö on valmistellut yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön sekä oikeusministeriön kanssa EU:n digitaalisen koronatodistuksen kansallista käyttöä eli koronapassia koskevaa hallituksen esitystä, joka pyritään antamaan eduskunnalle syyskuun puolivälissä.

Sosiaali- ja terveyspoliittinen ministerityöryhmä käsitteli koronapassin käyttöönottoa 9.9.2021.

Koronarajoituksille vaihtoehto: toimija voisi edellyttää asiakkailta koronapassia

Käytännössä koronapassina toimii EU:n koronatodistus, joka on jo saatavilla Omakannasta (todistus koronarokotuksesta, todistus koronatestituloksesta tai todistus sairastetusta koronasta). Omakanta-palveluun ei siis valmistella erillistä koronapassia. 

Koronapassin käyttöönotto tarkoittaisi sitä, että Omakannassa olevaa EU:n koronatodistusta voisi jatkossa käyttää sisäänpääsyn edellytyksenä eri tilaisuuksissa tai tapahtumissa. 

Vaihtoehtona koronarajoituksille rajoitusten kohteina olevat toimijat voisivat edellyttää asiakkailtaan koronapassin käyttöä ja näyttöä. Koronapassin käyttö perustuisi sen käyttöön ottavien toimijoiden osalta vapaaehtoisuuteen. Koronapassi olisi vaihtoehtoisena toimena käytössä vain silloin, kun kyseistä tilaisuutta tai tilaa koskevia rajoituksia olisi voimassa.

Koronapassi luettaisiin mobiililaitteen sovelluksella

Tapahtuman järjestäjä voisi lukea koronapassin mobiililaitteella, johon on ladattu koronatodistuksen lukija -niminen sovellus. Sovelluksella luettaisiin todistuksen QR-koodi, jolloin ruudulle tulisi hyväksytty tai hylätty merkintä. Koronatodistuksen lukija -sovelluksen saisi sovelluskaupasta. 

Koronatodistuksen lukija on uusi sovellus, joka ei kerää tai tallenna todistusten tietoja eikä siinä näy henkilön terveystiedot. Jos sovellus lukee todistuksen hyväksytyksi, ruudulle tulee näkyviin henkilön nimi ja syntymäaika, mutta ei henkilötunnusta. Jos todistus hylätään, ruudulle ei tule nimeä, syntymäaikaa eikä henkilötunnusta.

Lisätietoa

Koronapassin valmistelu etenee – lainsäädäntöä valmisteleva ryhmä asetettu (stm.fi) 

Asiasanat: