Kirkon virka- ja työehtosopimuksesta saavutettiin neuvottelutulos

​Kirkon virka- ja työehtosopimusneuvotteluissa saavutettiin neuvottelutulos torstaina 3. maaliskuuta. Neuvottelutulos menee seuraavaksi sopimusosapuolten hallintojen hyväksyttäväksi. Neuvottelutuloksen sisällöstä tiedotetaan sitten, kun kaikkien sopimusosapuolten hallinnot ovat sen käsitelleet ja hyväksyneet.

Lisätietoja Jytyssä: Anne Sarvi, työmarkkinalakimies, anne.sarvi@jytyliitto.fii

Asiasanat: