Jytyn valtuusto on hyväksynyt riistakeskusta koskevan neuvottelutuloksen

Jytyn liittovaltuusto ja muut sopijaosapuolet ovat hyväksyneet Suomen riistakeskusta koskevan neuvottelutuloksen 28.2. Sopimuskausi on kaksivuotinen 1.2.2023.–31.1.2025. Toukokuun palkanmaksumaksun yhteydessä maksetaan erillinen kertaerä 506 euroa, jonka kustannusvaikutus on 1 % säännöllisen työajan ansiosta.

Yleiskorotuksena henkilökohtaisia palkkoja ja taulukoita korotetaan 3,3 %:a 1.6.2023 lukien. Samana ajankohtana palkkoja korotetaan 0,25 %:n suuruisella yrityskohtaisella erällä. Erän suuruus lasketaan työehtosopimuksen piirissä olevien toimihenkilöiden maaliskuun 2023 kuukausipalkoista luontoisetuineen. Yrityskohtaisen erän jakoperusteista neuvotellaan pääluottamusmiesten kanssa yhteisymmärrykseen pyrkien 1.5.2023 mennessä.

Henkilökohtaisia palkkoja ja taulukoita korotetaan 1.4.2024 alusta lukien 2 %: n yleiskorotuksella. 1.6.2024 yrityskohtaisen erän suuruus on 0,25 %:a. Erän suuruus lasketaan työehtosopimuksen piirissä olevien toimihenkilöiden maaliskuun 2024 kuukausipalkoista luontaisetuineen. Yrityskohtaisen erän jakoperusteista neuvotellaan pääluottamusmiesten kanssa yhteisymmärrykseen pyrkien 1.5.2023.

Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen korvauksia korotetaan 5,5 %:a 1.6.2023 lukien. Muilta osin tekstimuutokset olivat vähäisiä ja työehtosopimukseen tuodaan jo aiemmin sovitut viisipäiväistä vuosilomalaskentaa ja perhevapaita koskevat määräykset.

Tarkemmat tiedot löytyvät neuvottelutuloksesta.

Lue lisää Suomen Riistakeskusta koskevasta työehtosopimuksesta.

Lisätietoja: Päivi Salin, työmarkkina-asiamies

Asiasanat: