Jytyn Jonna Voima: Moniammatillisella yhteistyöllä potilaan etu nousee aidosti ensimmäiseksi

Sote-alan työvoimapulaa ei ratkaista vain palkkauksen ja työolojen kehittämisellä. Laadukkaisiin sote-palveluihin tarvitaan moniammatillista osaamista ja eri ammattiryhmien arvon tunnistamista, korostaa Ammattiliitto Jyty.

– Vuosien saatossa sote-alalla on karsittu pois lääkärien ja hoitajien työtä tukevaa henkilökuntaa. Se on ollut väärä kehitys, ja olemme hukanneet ison voimavaran. Tarkoituksenmukainen työnjako on sote-palveluiden ydintä, sanoi Ammattiliitto Jytyn puheenjohtaja Jonna Voima sosiaali- ja terveysministeriön (STM) tiedotustilaisuudessa sote-henkilöstön riittävyydestä ja saatavuudesta.

STM julkaisi 15.2. tiekartan, joka tarjoaa keinoja sote-henkilöstön riittävyyden ja saatavuuden turvaamiseksi. Jyty on tyytyväinen, että tarkoituksenmukainen työnjako on huomioitu tiekartassa. Työvoimapulaa ei voida ratkaista pelkästään lääkärien ja hoitohenkilöstön määrää lisäämällä, vaan sote-palveluita tuotetaan laadukkaimmin palveluketjussa.

– Eri ammatteja sote-alalla on lukuisia, ja jokaista tarvitaan. Moniammatillisella yhteistyöllä potilaan etu nousee aidosti ensimmäiseksi, niin kuin sen on tarkoituskin, Voima painottaa.

Esimerkiksi osastonsihteeri on alansa rautainen osaaja, joka pystyy huolehtimaan kirjauksista, työvuorosuunnittelusta ja hallinnollisista tehtävistä niin, että lääkäreille ja hoitajille jää aikaa keskittyä olennaiseen – potilastyöhön. Myös esimerkiksi välinehuoltajat, laitoshuoltajat ja hoiva-avustajat ovat tärkeä osa sote-alan moniammatillista palveluketjua.

Sote-alan veto- ja pitovoimaa voidaan parantaa työn vaativuutta vastaavalla palkkauksella ja säällisillä työoloilla. Alan työvoimapulaa se ei kuitenkaan yksin ratkaise. Ammattiliitto Jytyn mukaan laadukkaat sote-palvelut toteutuvat, kun oikeat henkilöt työskentelevät oikeassa paikassa.

– Sote-palveluiden keskeisin arvo on hyvä hoito. Sitä pystymme tarjoamaan parhaiten, kun jokainen ammattilainen saa keskittyä siihen työhön, minkä hän osaa ja mihin hänet on koulutettu, Voima toteaa.

Asiasanat: