Jyty selvitti: Satakunnan kuntatyöntekijät kuormittuneita – Porissa säästöjä etsitään tiloista ja kiinteistöistä

Satakunnan kunnissa on käynnissä tai suunnitteilla säästötoimia, jotka näkyvät henkilöstön lisääntyneinä työtehtävinä ja vastuina. Ammattiliitto Jytyn jäsenkyselyn mukaan puolet vastaajista kokee, että työtehtäviä on liikaa henkilöstön määrään nähden.

Jytyn kyselyn mukaan säästötoimet Satakunnan kunnissa näkyvät henkilöstön työmäärän lisääntymisenä, kun henkilöstöresurssit pienenevät sekä työtehtävien muutoksina, kun töitä järjestellään uudelleen.

Vastaajat kokivat, että säästötoimet kunnissa liittyvät osittain hyvinvointialueuudistukseen. Porin kaupungilla talous on tänä vuonna 15,3 miljoonaa alijäämäinen, jonka syy on valtionosuuksien leikkaukset sote-uudistuksen myötä.

– Hyvinvointialueuudistus on vaikuttanut paljon kuntiin, joiden henkilöstön on pitänyt sopeutua uuteen tilanteeseen. Muutos on aiheuttanut Porin kaupungin henkilöstölle paljon lisää työtä, sanoo Porin kaupungin Jytyn pääluottamusmies Päivi Alho.

– Porin kaupunki on etsinyt säästöjä etenkin tiloista ja kiinteistöistä. Lisääntyneen etätyön takia tiloja ei välttämättä tarvita niin paljon kuin aiemmin, vaan pienemmätkin tilat riittävät. Se osa henkilöstöstä, jolle etätyö on mahdollista, tekee etätyötä noin puolet työajasta. Porissa etätyötä ei ole myöskään rajoitettu, Alho kertoo.

– Kuntien valtionosuuksien leikkausten takia kuntien talous on heikentynyt kaikkialla Suomessa. Käytännössä kuntien on varauduttava jo nyt myös tulevien vuosien leikkauksiin valtionosuuksissa. Laajat säästötoimet näkyvät myös henkilöstön kuormittumisessa ja työhyvinvoinnissa, Jytyn edunvalvontajohtaja Jukka Maarianvaara sanoo.

Kunta-alalla muutokset jatkuvat myös tulevaisuudessa. Hyvinvointialueuudistus siirsi sote-palvelut sekä pelastustoimen kunnista hyvinvointialueille, mutta TE-palvelut siirtyvät puolestaan valtiolta kunnille vuoden 2025 alusta.

– TE-palvelut 2024 -uudistuksessa kuntiin siirtyy iso joukko uusia työntekijöitä. Uudistus näkyy myös Porin kaupungilla, jolla on oltava riittävät resurssit muutosten läpivientiin, Maarianvaara huomauttaa.

Työvoimapulaa on kunnissa monilla aloilla

Kyselyn perusteella resurssien nykytila ja tulevaisuus herättävät Satakunnan kuntatyöntekijöiden keskuudessa huolta. 78 % puolestaan kokee, että avoimia paikkoja on vaikea saada täytettyä pätevillä henkilöillä. Resurssipula on suurinta kasvatus- ja koulutuspalveluissa, etenkin varhaiskasvatuksessa.

– Samalla, kun kunnat etsivät säästöjä, monet säästökohteet kärsivät työvoimapulasta. Henkilöstöstä säästäminen ei luo myönteistä työnantajakuvaa, mikä voi pahentaa työvoimapulaa entisestään, Maarianvaara huomauttaa.

Kuntatyön arvostusta ja palkkausta parannettava

Ammattiliitto Jyty kantaa huolta erityisesti kuntatyön arvostuksesta, työhyvinvoinnista ja palkkauksesta. 57 % vastaajista koki, että omaa ammattia arvostetaan yhteiskunnassa melko vähän tai ei ollenkaan. Lisäksi 72 % vastaajista koki, ettei omaa työtä arvosteta palkkauksellisesti riittävästi. Kuntatyöntekijät itse näkevät kuitenkin oman työnsä arvon ja merkityksen.

– Julkisen sektorin säästöjä ei pitäisi tehdä työntekijöiden terveyden ja työssäjaksamisen kustannuksella. Liian tiukalle vedetyt resurssit ja arvostuksen puute johtavat siihen, että työntekijät eivät enää jaksa tehdä työtään ja vaihtavat mieluummin työpaikkaa tai ammattialaa, Maarianvaara korostaa.

“Miten menee, kuntatyöntekijä?” -kysely tehtiin kunnissa työskenteleville Ammattiliitto Jytyn jäsenille marras–joulukuussa 2023. Kyselyyn vastasi yhteensä 2447 henkilöä. Satakunnan vastaajamäärä oli 84. Kyselyn tuloksia avataan alueellisesti helmi-maaliskuussa 2024, kun Jyty kiertää ympäri Suomea työpaikkakiertueella.

Satakunnan tulokset tiivistetysti:

  • Säästötoimet ovat yleisiä: Yli joka kolmannen (37 %) työpaikalla oli toteutettu tai suunnitteilla säästötoimenpiteitä vuoden 2023 aikana.
  • Säästötoimet näkyvät lisääntyvinä työnmäärinä ja vastuina: Niillä työpaikoilla, joissa säästötoimia on tehty, 32 % kertoo työmäärän lisääntyneen säästötoimien takia, 37 % saaneensa lisätehtäviä ja -vastuita.
  • Resurssipulaa ja rekrytointihaasteita koetaan jo nyt: Puolet (50 %) vastaajista kokee, ettei työpaikalla ole riittävästi henkilöstöä työtehtävien määrään nähden. Suurin osa vastaajista (78 %) kokee, että avoimia paikkoja on vaikea saada täytettyä pätevillä henkilöillä.
  • Työ koetaan kuormittavana: 74 % vastaajista kokee työtilanteensa jonkin verran kuormittavana, 8 % hyvin kuormittavana. Joka kolmas (35 %) kokee, että pystyy palautumaan huonosti työpäivistä työpäivien jälkeen.
  • Oma työ koetaan arvokkaana, mutta ulkopuolisessa arvostuksessa koetaan isoja puutteita: Suurin osa vastaajista (77 %) kokee oman työnsä arvokkaana. Silti joka kolmas (33 %) kokee, että hänen työnsä arvostus työpaikalla on vähäistä. Suurin osa (57 %) kokee, että hänen ammattiaan arvostetaan yhteiskunnassa melko vähän tai lainkaan.
  • Arvostuksen puutteen koetaan näkyvän palkkauksessa: 72 % kokee, että työtä arvostetaan palkkauksellisesti melko huonosti tai ei lainkaan.
  • Vastaajien taustatiedot: Satakunnassa vastaajia oli 84. Vastaajista 44 % on pienemmistä, 5000–10000 asukkaan kunnista. Suurin osa (40 %) työskentelee hallinto- ja tukipalveluissa.

Lisätietoja Jytyssä:

Jytyn edunvalvontajohtaja Jukka Maarianvaara. puh. 040 968 0538, jukka.maarianvaara@jytyliitto.fi

Porin kaupungin Jytyn pääluottamusmies Päivi Alho, puh. 044 701 4874, paivi.alho@pori.fi

Jyty on ammattiliitto, jonka jäsenet toimivat kunta-alalla, hyvinvointialueilla, yksityisellä sektorilla, järjestöissä ja seurakunnissa. Jäsenistön suurimpia ammattialoja ovat sihteeri-, hallinto-, asiantuntija- ja ict-työ, nuoriso- ja järjestötyö, sosiaali- ja terveysala, kirjastoala sekä kasvatus ja koulutus. Ammattiliitto Jyty on STTK:n jäsenliitto.

Asiasanat: