Jyty selvitti: Satakunnan kuntatyöntekijät kokevat työtilanteensa kuormittavana – ”Työkykyjohtamiseen kiinnitettävä huomiota”

Muun Suomen tavoin myös Satakunnan kunnissa on käynnissä tai suunnitteilla säästötoimia, jotka näkyvät henkilöstön lisääntyneinä työtehtävinä ja vastuina. Asia käy ilmi Ammattiliitto Jytyn kuntien työntekijöille kohdentamasta jäsenkyselystä.

Satakunnan kuntatyöntekijät raportoivat työn kuormittavuudesta: Ammattiliitto Jytyn kyselyyn vastanneista 82 % kokee työtilanteensa tällä hetkellä jonkin verran tai hyvin kuormittavana.

– Sekä Jytyn kysely että kaupungin oman henkilöstökysely osoittavat, että henkilöstön työssä jaksamiseen ja työhyvinvoinnin kehittämiseen on panostettava. Erityisesti eri-ikäisten työkykyjohtamiseen on kiinnitettävä huomiota, toteaa Rauman kaupungin pääluottamusmies Ria-Leena Widqvist.

Kyselyn perusteella resurssien nykytila ja tulevaisuus herättävät Satakunnan kuntatyöntekijöiden keskuudessa huolta. Puolet (50 %) vastaajista kokee, ettei työpaikalla ole riittävästi henkilöstöä työtehtävien määrään nähden. 78 % puolestaan kokee, että avoimia paikkoja on vaikea saada täytettyä pätevillä henkilöillä. Resurssipula on suurinta kasvatus- ja koulutuspalveluissa.

– Resurssipula näkyy monella toimialalla. Esimerkiksi eläköityvien tilalle ei palkata uusia henkilöitä ja työtehtävät jaetaan jäljelle jäävien kesken. Paljon puhutaan vetovoiman tärkeydestä, mutta sen lisäksi meidän on tärkeää kiinnittää huomiota Rauman pitovoimaan – sekä kuntatyöntekijöiden että asukkaiden keskuudessa, Widqvist huomauttaa.

Widqvistin mielestä pitovoimaa voitaisiin lisätä juuri työhyvinvointia kehittämällä.

– Voitaisiinko työkykyjohtamisesta tehdä seuraava ”Rauman malli” – toimintatapa, jossa olisimme edelläkävijöitä? Widqvist ehdottaa.

Kyselyn mukaan moni kuntatyöntekijä työskentelee Satakunnassa myös säästöpaineiden keskellä: vastanneista joka kolmas (37 %) kertoi, että työpaikalla oli toteutettu tai suunnitteilla säästötoimenpiteitä vuoden 2023 aikana. Kyselyn perusteella säästöt näkyvät erityisesti työmäärän kasvuna ja lisääntyvinä vastuina.

Rauman kaupungin talousohjelman tavoitteena on 10 miljoonalla euron säästöt vuoteen 2027 mennessä.

– Leikkauksia ja toiminnan tehostamista on kunnissa tehty jo kauan, ja nyt valtionosuuksien lisäleikkausten myötä uusia säästökohteita etsitään monessa kunnassa kuumeisesti. Tilanne on vaikea, ja on erittäin tärkeää kuunnella, millaisia ehdotuksia henkilöstöllä on säästökohteista, sanoo Raumalla vieraillut Ammattiliitto Jytyn viestintäjohtaja Jaana Parkkola.

“Miten menee, kuntatyöntekijä?” -kysely tehtiin kunnissa työskenteleville Ammattiliitto Jytyn jäsenille marras–joulukuussa 2023. Kyselyyn vastasi 2447 henkilöä. Satakunnan vastaajamäärä oli 84. Kyselyn tuloksia avataan alueellisesti alkuvuodesta 2024, kun Jyty kiertää ympäri Suomea työpaikkakiertueella.

Satakunnan tulokset tiivistetysti:

  • Säästötoimet ovat yleisiä: Yli joka kolmannen (37 %) työpaikalla oli toteutettu tai suunnitteilla säästötoimenpiteitä vuoden 2023 aikana.
  • Säästötoimet näkyvät lisääntyvinä työnmäärinä ja vastuina: Niillä työpaikoilla, joissa säästötoimia on tehty, 32 % kertoo työmäärän lisääntyneen säästötoimien takia, 37 % saaneensa lisätehtäviä ja -vastuita.
  • Resurssipulaa ja rekrytointihaasteita koetaan jo nyt: Puolet (50 %) vastaajista kokee, ettei työpaikalla ole riittävästi henkilöstöä työtehtävien määrään nähden. Suurin osa vastaajista (78 %) kokee, että avoimia paikkoja on vaikea saada täytettyä pätevillä henkilöillä.
  • Työ koetaan kuormittavana: 74 % vastaajista kokee työtilanteensa jonkin verran kuormittavana, 8 % hyvin kuormittavana. Joka kolmas (35 %) kokee, että pystyy palautumaan huonosti työpäivistä työpäivien jälkeen.
  • Oma työ koetaan arvokkaana, mutta ulkopuolisessa arvostuksessa koetaan isoja puutteita: Suurin osa vastaajista (77 %) kokee oman työnsä arvokkaana. Silti joka kolmas (33 %) kokee, että hänen työnsä arvostus työpaikalla on vähäistä. Suurin osa (57 %) kokee, että hänen ammattiaan arvostetaan yhteiskunnassa melko vähän tai lainkaan.
  • Arvostuksen puutteen koetaan näkyvän palkkauksessa: 72 % kokee, että työtä arvostetaan palkkauksellisesti melko huonosti tai ei lainkaan.
  • Vastaajien taustatiedot: Satakunnassa vastaajia oli 84. Vastaajista 44 % on pienemmistä, 5000–10000 asukkaan kunnista. Suurin osa (40 %) työskentelee hallinto- ja tukipalveluissa.

Lisätietoja Jytyssä:

Rauman kaupungin pääluottamusmies Ria-Leena Widqvist, p. 044 793 5200, ria-leena.widqvist@rauma.fi
Viestintäjohtaja Jaana Parkkola, p. 040 571 0119, jaana.parkkola@jytyliitto.fi

Jyty on ammattiliitto, jonka jäsenet toimivat kunta-alalla, hyvinvointialueilla, yksityisellä sektorilla, järjestöissä ja seurakunnissa. Jäsenistön suurimpia ammattialoja ovat sihteeri-, hallinto-, asiantuntija- ja ict-työ, nuoriso- ja järjestötyö, sosiaali- ja terveysala, kirjastoala sekä kasvatus ja koulutus. Ammattiliitto Jyty on STTK:n jäsenliitto.

Asiasanat: