Jyty selvitti: Imatran kaupungin tiukat henkilöstöresurssit kuormittavat henkilöstöä – eläköityvien tilalle ei aina oteta uusia

Kuntien säästötoimet ovat lisänneet henkilöstön työtehtäviä ja vastuita, käy ilmi Ammattiliitto Jytyn jäsenkyselystä. Imatran kaupungilla tiukat henkilöstöresurssit kuormittavat henkilöstöä, kun esimerkiksi eläköityvien tilalle ei aina oteta uusia työntekijöitä.

Iso osa Suomen kuntien työntekijöistä työskentelee säästöpaineiden keskellä: 41 % Jytyn kyselyyn vastanneista kertoo, että omalla työpaikalla on vuoden 2023 aikana toteutettu tai suunnitteilla säästötoimenpiteitä.

– Imatralla säästöt näkyvät ohuina henkilöstöresursseina. Eläköityvien tilalle ei aina oteta uusia ja paljon osaamista lähtee pois. Ongelmat konkretisoituvat, kun esimerkiksi joku sairastuu, meillä ei ole ottaa ketään tilalle, sanoo Imatran kaupungilla vuosikymmeniä työskennellyt Tiina Luukkonen, joka toimii myös Jyty Imatra ry:n puheenjohtajana.

– Valitettavasti Imatra leikkaa kuntalaisten liikuntapalveluista. Imatran kaupunki hakee säästöjä sulkemalla uimahallin ja urheilutalon kesällä kolmeksi kuukaudeksi. Tilanteesta kärsivät kuntalaisten lisäksi henkilöstö, jonka kanssa kaupunki on käynyt muutosneuvottelut henkilöstön osittaisesta lomautuksesta tuona aikana, Luukkonen kertoo.

Kyselyn perusteella resurssien nykytila ja tulevaisuus herättävät työntekijöiden keskuudessa huolta. Yli puolet (52 %) vastaajista kokee, että henkilöstöä on liian vähän työtehtävien määrään nähden. 70 % puolestaan kertoo, että auki olevien paikkojen täyttämisessä on jonkin verran tai paljon vaikeuksia.

Toimiva hallinto ja tukipalvelut ovat kuntapalveluiden selkäranka

Ammattiliitto Jytyn jäsenet työskentelevät kunnissa ja kuntaomisteisissa yhtiöissä hyvin moninaisissa tehtävissä, kuten hallinto- ja tukipalveluissa, varhaiskasvatuksessa, kirjastoissa, nuoriso-, liikunta- ja vapaa-aikapalveluissa ja ateria- ja puhtauspalveluissa.

Jyty kantaa huolta, että säästöjä on etsitty hallinto- ja tukipalvelutehtävistä, joissa Jytyn jäsenet tyypillisesti työskentelevät.

– Hallinnosta leikkaaminen on lyhytnäköistä. Kun esimerkiksi sihteeri-, talous-, hallinto- ja ict-tehtäviin varataan riittävät resurssit, saavat muut ammattilaiset keskittyä omaan työhönsä. Toimivat tukipalvelut tuovat tehokkuutta ja säästöjä sekä lisäävät henkilöstön työhyvinvointia, huomauttaa Ammattiliitto Jytyn kehitysjohtaja Mika Periaho.

– On myös hyvä muistaa, että kunta-ala on muutosten kourissa. Hyvinvointialueuudistus siirsi sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen henkilöstön kunnista hyvinvointialueille. Toisaalta TE-palvelut siirtyvät vuoden 2025 alusta valtiolta kunnille, jolloin kuntiin tulee iso joukko uusia työntekijöitä. Kuntaorganisaatioissa on oltava riittävät resurssit näiden muutosten läpivientiin, Periaho huomauttaa.

“Miten menee, kuntatyöntekijä?” -kysely tehtiin kunnissa työskenteleville Ammattiliitto Jytyn jäsenille marras–joulukuussa 2023. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 2447 henkilöä. Kyselyn tuloksia avataan helmi-maaliskuussa 2024, kun Jyty kiertää ympäri Suomea työpaikkakiertueella.

Lisätietoja Jytyssä:

Kehitysjohtaja Mika Periaho, puh. 040 551 2130, mika.periaho@jytyliitto.fi

Jyty Imatra ry:n puheenjohtaja Tiina Luukkonen, puh. 020 617 7284, tiina.luukkonen@imatra.fi

Jyty on ammattiliitto, jonka jäsenet toimivat kunta-alalla, hyvinvointialueilla, yksityisellä sektorilla, järjestöissä ja seurakunnissa. Jäsenistön suurimpia ammattialoja ovat sihteeri-, hallinto-, asiantuntija- ja ict-työ, nuoriso- ja järjestötyö, sosiaali- ja terveysala, kirjastoala sekä kasvatus ja koulutus. Ammattiliitto Jyty on STTK:n jäsenliitto.

Asiasanat: