Jyty on huolissaan Espoon kaupungin tilanteesta – ”Kestävä kasvu ei toteudu ilman riittäviä henkilöstöresursseja”

Ammattiliitto Jytyn jäsenkyselyn mukaan suurin osa Uudenmaan kuntatyöntekijöistä kokee työtilanteensa kuormittavana ja resurssit liian pieninä. Espoossa huolta herättää erityisesti kaupungin nopea kasvu, jossa henkilöstöresurssit eivät pysy perässä.

Espoon asukasmäärä kasvaa tällä hetkellä kaikista Suomen kaupungeista suhteellisesti eniten. Ammattiliitto Jyty on huolissaan, miten kaupunki huolehtii kasvavissa palvelutarpeissa henkilöstönsä riittävyydestä.

Jytyn jäsenkyselyn mukaan Uudenmaan kuntatyöntekijät ovat jo nyt kovan kuormituksen alaisia: vastaajista 84 % kokee työtilanteensa tällä hetkellä jonkin verran tai hyvin kuormittavana. Yli puolet (56 %) kokee, ettei työpaikalla ole riittävästi henkilöstöä työtehtävien määrään nähden.

– Espoon tavoitteena on olla Euroopan kestävin kaupunki. On tärkeää muistaa, ettei kestävä kasvu tapahdu ilman riittäviä henkilöstöresursseja, sanoo Espoossa vieraillut Jytyn järjestöjohtaja Eveliina Reponen.

Kunta-alan merkittävänä ammattiliittona Jyty edustaa muun muassa kaupungilla sihteeri-, hallinto-, asiantuntija- ja ict-työtä tekeviä.

– Espoossa kasvun ja oppimisen toimialan asiakasmäärät sekä koulujen ja varhaiskasvatusyksiköiden henkilöstömäärät kasvavat kovaa vauhtia, mutta samaan aikaan esimerkiksi henkilöstöasiantuntijoiden määrää on vähennetty. Tämä vaikuttaa väistämättä peruspalvelun, kuten varhaiskasvatuksen, tuottamiseen, kun tukipalvelut eivät ole kunnossa, kuvaa Espoon kaupungin pääluottamusmies Elina Nyman.

Nyman toteaa, ettei hallintohenkilöstön määrää säädetä laissa, toisin kuin esimerkiksi varhaiskasvatuksessa.

– Hallintolaista tulevat toki hyvän hallinnon periaatteet, mutta kuinka pystymme niitä toteuttamaan hallinnossa ja tukipalveluissa, jos resursseja ei ole riittävästi, Nyman pohtii.

Monen muun kunnan tavoin Espoo painii rekrytointihaasteiden kanssa. Tämä käy ilmi myös Jytyn jäsenkyselystä: 71 % vastaajista kokee, että avoimia paikkoja on vaikea saada täytettyä pätevillä henkilöillä. Selvästi eniten rekrytointihaasteita koetaan olevan kasvatus- ja koulutuspalveluissa.

Jyty Espoon Seutu ry:n puheenjohtaja Katja Vidgrenin mielestä vetovoiman lisäksi Espoon on tärkeää kehittää kaupungin pitovoimaa työnantajana.

– Nuoret työntekijät ovat liikkuvaisia, joten heidän sitouttamiseensa meidän olisi erityisesti tehtävä töitä. Eläköitymistahti on lähivuosina kovaa, joten pitovoiman merkitys korostuu tulevaisuudessa entisestään, Vidgren sanoo.

Vidgren korostaa työntekijöiden kuuntelua pitovoimatekijöiden kehittämisessä.

– Meillä on Espoossa hyvää yhteistyötä työntekijöiden ja työnantajan kesken. Se on pitävä pohja kestävälle työelämän kehittämiselle, Vidgren kiittää.

“Miten menee, kuntatyöntekijä?” -kysely tehtiin kunnissa työskenteleville Ammattiliitto Jytyn jäsenille marras–joulukuussa 2023. Kyselyyn vastasi 2447 henkilöä. Uudenmaan vastaajamäärä oli 472. Kyselyn tuloksia avataan alueellisesti alkuvuodesta 2024, kun Jyty kiertää ympäri Suomea työpaikkakiertueella.

Uudenmaan tulokset tiivistetysti:

  • Säästötoimet ovat yleisiä: Joka kolmannen (33 %) työpaikalla oli toteutettu tai suunnitteilla säästötoimenpiteitä vuoden 2023 aikana.
  • Säästötoimet näkyvät lisääntyvinä työnmäärinä ja vastuina: Niillä työpaikoilla, joissa säästötoimia on tehty, 35 % kertoo työmäärän lisääntyneen säästötoimien takia, 42 % saaneensa lisätehtäviä ja -vastuita.
  • Resurssipulaa ja rekrytointihaasteita koetaan jo nyt: Yli puolet (56 %) vastaajista kokee, ettei työpaikalla ole riittävästi henkilöstöä työtehtävien määrään nähden. Suurin osa vastaajista (71 %) kokee, että avoimia paikkoja on vaikea saada täytettyä pätevillä henkilöillä. Selvästi eniten rekryhaasteita koetaan olevan kasvatus- ja koulutuspalveluissa.
  • Työ koetaan kuormittavana: 65 % vastaajista kokee työtilanteensa jonkin verran kuormittavana, 19 % hyvin kuormittavana. 40 % kokee, että pystyy palautumaan huonosti työpäivistä työpäivien jälkeen.
  • Oma työ koetaan arvokkaana, mutta ulkopuolisessa arvostuksessa koetaan isoja puutteita: Suurin osa vastaajista (79 %) kokee oman työnsä arvokkaana. Silti 40 % kokee, että hänen työnsä arvostus työpaikalla on vähäistä. Suurin osa (56 %) kokee, että hänen ammattiaan arvostetaan yhteiskunnassa melko vähän tai lainkaan.
  • Arvostuksen puutteen koetaan näkyvän palkkauksessa: 80 % kokee, että työtä arvostetaan palkkauksellisesti melko huonosti tai ei lainkaan.
  • Vastaajien taustatiedot: Uudellamaalla vastaajia oli 472. Suurin osa työskentelee hallinto- ja tukipalveluissa (37 %) ja kasvatus- ja koulutuspalveluissa (30 %).

Lisätietoja:

Järjestöjohtaja Eveliina Reponen, puh. 043 826 7960, eveliina.reponen@jytyliitto.fi
Espoon kaupungin pääluottamusmies Elina Nyman, puh. 043 824 6022, elina.nyman@espoo.fi
Jyty Espoon Seutu ry:n puheenjohtaja Katja Vidgren, puh. 043 825 8010, katja.vidgren@espoo.fi

Jyty on ammattiliitto, jonka jäsenet toimivat kunta-alalla, hyvinvointialueilla, yksityisellä sektorilla, järjestöissä ja seurakunnissa. Jäsenistön suurimpia ammattialoja ovat sihteeri-, hallinto-, asiantuntija- ja ict-työ, nuoriso- ja järjestötyö, sosiaali- ja terveysala, kirjastoala sekä kasvatus ja koulutus. Ammattiliitto Jyty on STTK:n jäsenliitto.

Asiasanat: