Jytyn jäsenkysely: Kymenlaakson kuntien säästötoimet kuormittavat henkilöstöä – Haminassa säästöt kohdistuvat kaikkialle

Monissa Kymenlaakson kunnissa on toteutettu tai suunnitteilla erilaisia säästötoimia. Ammattiliitto Jytyn jäsenkyselyn mukaan yli puolet vastaajista kokee, että työtehtäviä on liikaa henkilöstön määrään nähden.

Suurin osa Kymenlaakson kuntatyöntekijöistä työskentelee säästöpaineiden keskellä: 71 % Jytyn kyselyyn vastanneista kertoo, että omalla työpaikalla on toteutettu tai suunnitteilla säästötoimenpiteitä. Lisäksi Kymenlaaksossa 57 % vastaajista kokee, että henkilöstöä on liian vähän työtehtävien määrään nähden.

Jytyn kyselyn mukaan säästötoimet Kymenlaakson kunnissa näkyvät voimakkaasti henkilöstön työmäärän lisääntymisenä, kun henkilöstöresurssit pienenevät sekä työtehtävien muutoksina, kun töitä järjestellään uudelleen. Jäsenkyselyn mukaan Kymenlaakson alueen kunnissa on ollut käytössä monia muitakin säästötoimia, kuten lomarahojen vaihto vapaaksi, työsuhteen osa-aikaistamiset ja myös irtisanomiset.

– Kuntien valtionosuuksien suurien leikkausten takia talous on heikentynyt erityisesti Kouvolassa ja Haminassa. Kunnat ovat pakotettuja rajuihin sopeutustoimiin ja leikkauksiin, mikä näkyy myös henkilöstön kuormittumisessa ja työhyvinvoinnissa, Jytyn järjestöjohtaja Eveliina Reponen sanoo.

– Haminan taloutta sopeutetaan miljoonilla euroilla ja leikkauksia kohdistetaan kaikkiin yksiköihin. Esimerkiksi liikuntapalveluista, liikuntapaikoista ja niiden kunnossapidosta leikataan, sanoo Haminan kaupungin Jytyn pääluottamusmies Mika Soidinsalo.

– Talouden kovat säästötoimet ovat Haminan kaupungin henkilöstön kannalta ikäviä. Useimmiten esimerkiksi eläköityvien tai lähtevien tilalle ei oteta uusia, jolloin henkilöstöresurssit käytännössä vähenevät, Soidinsalo huomauttaa.

Työvoimapulaa on kunnissa monilla aloilla

Samaan aikaan, kun Kymenlaakson kunnat säästävät, vastaajista 65 % kertoo, että auki olevien työpaikkojen täyttämisessä on jonkin verran tai paljon vaikeuksia. Kuntien vastuulla olevissa tehtävissä työvoimapulaa on lähes kaikilla sektoreilla, mutta eniten vastaajien mielestä kasvatus- ja koulutuspalveluissa (57 %).

– Samalla, kun kunnat etsivät säästöjä, monet säästökohteet kärsivät työvoimapulasta. Henkilöstöstä säästäminen ei luo myönteistä työnantajakuvaa, mikä saattaa pahentaa työvoimapulaa entisestään. Kuntasektorin ammattialoista eniten työvoimapulaa on varhaiskasvatuksessa, Reponen kertoo.

Kuntatyön arvostusta ja palkkausta parannettava

Ammattiliitto Jyty kantaa huolta erityisesti kuntatyön arvostuksesta, työhyvinvoinnista ja palkkauksesta. Kymenlaaksossa 70 % koki, että omaa ammattia arvostetaan yhteiskunnassa melko vähän tai ei ollenkaan. Lisäksi 73 % vastaajista koki, ettei työtä arvosteta palkkauksellisesti riittävästi. Kuntatyöntekijät itse pitävät kuitenkin omaa työtään arvokkaana ja merkityksellisenä.

– Julkisen sektorin säästöjä ei pitäisi tehdä työntekijöiden terveyden ja työssäjaksamisen kustannuksella. Liian tiukalle vedetyt resurssit johtavat siihen, että työntekijät eivät enää jaksa tehdä työtään ja vaihtavat mieluummin työpaikkaa tai jopa ammattialaa, Jyty Haminan puheenjohtaja Anne Kurvi sanoo.

TE-palvelut siirtyvät kuntiin

Kunta-ala on muutosten kourissa. Hyvinvointialueuudistus siirsi sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen kunnista hyvinvointialueille, mutta TE-palvelut siirtyvät puolestaan valtiolta kunnille vuoden 2025 alusta.

– TE-palvelut 2024 -uudistuksessa kuntiin siirtyy iso joukko uusia työntekijöitä. Kuntaorganisaatioissa on oltava riittävät resurssit näiden muutosten läpivientiin, Reponen korostaa.

“Miten menee, kuntatyöntekijä?” -kysely tehtiin kunnissa työskenteleville Ammattiliitto Jytyn jäsenille marras–joulukuussa 2023. Kyselyyn vastasi yhteensä 2447 henkilöä. Kymenlaakson vastaajamäärä oli 69. Kyselyn tuloksia avataan alueellisesti helmi-maaliskuussa 2024, kun Jyty kiertää ympäri Suomea työpaikkakiertueella.

Lisätietoja:

Jytyn järjestöjohtaja Eveliina Reponen, puh. 050 591 2341, eveliina.reponen@jytyliitto.fi

Haminan kaupungin Jytyn pääluottamusmies Mika Soidinsalo, puh. 040 508 8238, mika.soidinsalo@hamina.fi

Jyty Hamina ry:n puheenjohtaja Anne Kurvi, puh. 040 559 4494, anne.kurvi@kymenhva.fi

Jyty on ammattiliitto, jonka jäsenet toimivat kunta-alalla, hyvinvointialueilla, yksityisellä sektorilla, järjestöissä ja seurakunnissa. Jäsenistön suurimpia ammattialoja ovat sihteeri-, hallinto-, asiantuntija- ja ict-työ, nuoriso- ja järjestötyö, sosiaali- ja terveysala, kirjastoala sekä kasvatus ja koulutus. Ammattiliitto Jyty on STTK:n jäsenliitto.

Asiasanat: