JUKO, JHL ja Jyty: Neljäs lakkovaroitus laajentaa kuntalakot pääkaupunkiseudulle – Laajalla lakonuhalla haetaan vauhtia sovittelupöytään

Kunta-alan palkansaajien pääneuvottelujärjestöt JUKO ja JAU (JHL ja Jyty) ovat jättäneet Helsingin, Vantaan, Espoon ja Kauniaisten kaupunkeja koskevan lakkovaroituksen Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:lle, Avaintyönantajat Avaintalle ja valtakunnansovittelija Vuokko Piekkalalle.

Viikon mittaisen lakon on määrä alkaa pääkaupunkiseudulla 19. huhtikuuta kello 00.01 ja päättyä 25. huhtikuuta kello 23.59, jos kunta-alan sovittelussa ei synny sopimusratkaisua sitä ennen.

Lakkovaroitus koskee kaikkia kunta-alan sopimuksia: kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta (KVTES), SOTE-sopimusta, opetushenkilöstön (OVTES), tuntipalkkaisten (TTES), lääkärien (LS) ja teknisen henkilöstön (TS) sopimuksia. Lisäksi lakkovaroitus koskee JHL:n ja Jytyn osalta kuntien omistamissa yhtiöissä noudatettavaa AVAINTES-sopimusta sekä SEURETES-sopimusta.

Poikkeuksellisen laaja lakonuhka – lakkoaalloissa mukana jopa 81 000 kuntapalkansaajaa

Tämä on jo neljäs JUKOn, JHL:n ja Jytyn jättämä lakkovaroitus KT:n keskeytettyä virka- ja työehtoneuvottelut ja niiden siirryttyä sovitteluun.

Pääkaupunkiseudulla mahdollisten lakkojen piirissä on noin 31 000 palkansaajaa.

Kyse onkin poikkeuksellisen laajasta lakonuhasta, kun aiemmin järjestöt ovat jättäneet lakkovaroitukset myös Jyväskylään ja Rovaniemelle sekä Kuopioon ja Tampereelle. Lisäksi Ouluun ja Turkuun on jätetty lakkovaroitus 6.–7. huhtikuuta. Näiden lakkojen piirissä on noin 40–50 000 kuntapalkansaajaa.

Myös nämä lakot jäävät toteutumatta, jos kunta-alalle syntyy sopimusratkaisu ennen lakkojen aloituspäivää. Kaikkiaan JUKOn, JHL:n ja Jytyn lakkoihin osallistuisi eri puolilla Suomea yhteensä jopa 81 000 kuntapalkansaajaa.

Koko kunta-alaa koskeva järjestöjen toinen ylityö- ja vuoronvaihtokielto puolestaan alkoi tänään maanantaina 21. maaliskuuta kello 00.01 ja päättyy 27. maaliskuuta kello 23.59.

Ministeriö on siirtänyt osaa lakoista

JUKOn osalta työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on siirtänyt Jyväskylän ja Rovaniemen lakot ajalle 6.–7. huhtikuuta, Kuopion ja Tampereen lakot puolestaan siirtyvät ajalle 12.–13. huhtikuuta.

JHL:n ja Jytyn lakot ovat toteutumassa Rovaniemellä ja Jyväskylässä 23.–24. maaliskuuta, Tampereella ja Kuopiossa 29.–30. maaliskuuta.

Kaikkien lakonuhkien ulkopuolelle järjestöt rajaavat tehtävät, jotka voivat aiheuttaa kansalaisten hengen, terveyden, turvallisuuden tai omaisuuden vaarantumisen.

KT keskeytti neuvottelut helmikuun lopussa

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT keskeytti kunta-alan virka- ja työehtosopimusneuvottelut 28. helmikuuta. Sopimuksettomaan tilaan kuntien palkansaajat siirtyivät 1. maaliskuuta.

JUKO, JHL ja Jyty ovat sen jälkeen hakeneet sovittelupöydässä aktiivisesti ratkaisua sopimuskiistaan, ja tapaamisia sovittelijan kanssa on ollut useita.

– Kaikkien on ymmärrettävä, että vuosikymmenen aikana patoutunut paine palkkatason kehittämiseksi purkautuu nyt. Kunta-alan hyväntekijät eivät kerta kaikkiaan enää odota vuoroaan, jota ei koskaan näytä tulevan, summaa JUKOn hallituksen puheenjohtaja Olli Luukkainen.

– Juuri nyt on oikea aika kunta-alan kunnollisille palkankorotuksille ja palkkaohjelmalle. Kunta-alan työntekijät ovat palkankorotuksensa todellakin ansainneet. He ovat pitäneet yhteiskunnan pyörimässä koronapandemiankin aikana ja kantaneet vastuunsa Suomen pelastamisesta kilpailukykysopimuksella ja erilaisilla sopimuksilla, JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine muistuttaa.

– Valtakunnansovittelijalla työriitaan on haettu ratkaisua, mutta ikävä kyllä sitä ei ole löytynyt. Meille on erittäin tärkeää, että sopimusratkaisussa huomioidaan koko kunta-alan henkilöstö ja taataan heille riittävä palkkakehitys, sanoo Ammattiliitto Jytyn puheenjohtaja Jonna Voima.

Lisätiedot ja kommentit medialle

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO

Hallituksen puheenjohtaja Olli Luukkainen (OAJ), 0500 652 872

Julkisen alan unioni JAU

Ammattiliitto Jytyn puheenjohtaja Jonna Voima, 050 591 2341

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine, 040 702 4772

Asiasanat: