JHL, Jyty ja JUKO: Budjettiriihessä on turvattava sote-alojen voimavarat

Julkisen alan työntekijät ovat joustaneet korona-aikana poikkeuksellisen paljon. Erityisen kovilla ovat olleet sote-alojen työntekijät. JUKO, JHL ja Jyty lähettävät terveisiä budjettiriiheen: motivoinut, osaava ja hyvinvoiva työntekijä on paras investointi sosiaali- ja terveysalan palveluiden tulevaisuuteen.

JHL ja Jyty (JAU) sekä JUKO muistuttavat maan hallitusta, että sosiaali- ja terveydenhuollon laadukkaat peruspalvelut voidaan taata ainoastaan riittävällä ja osaavalla henkilöstöllä, turvaamalla sote-alojen työn terveellisyys ja turvallisuus sekä oikeudenmukaisella ja riittävällä palkkauksella.

– Hallituksen tavoite sitovista henkilöstömitoituksista sote-palveluihin on hyvä, mutta sitä ei saavuteta ilman lisäresursseja. On taattava, että alalla työskentelevät kykenevät jatkamaan työssään, keskittymään ydintehtäviin ja että esihenkilöillä on mahdollisuus johtaa. Resurssipulan vuoksi he tekevät samaa työtä kuin tiiminsä, vaikka muun työn määrä kasvaa ylimmän johdon vaatimusten kanssa, JUKOn toiminnanjohtaja Maria Löfgren huomauttaa.

Sote-aloilla sairauspoissaolojen ja työtapaturmien määrät ovat kasvaneet viime vuosina, erityisesti koronapandemian aikana. Työ on koettu fyysisesti ja psykososiaalisesti kuormittavaksi. Kuormitusta on aiheuttanut etenkin se, että omaan työhön ei ole voinut vaikuttaa.

– Mahdollisuudet vaikuttaa omaan työhön ja työaikoihin ovat tutkitusti työn motivaatiotekijöitä, ja näiden puute lisää kokemusta heikommasta työssä jaksamisesta. Sote-alojen vetovoimatekijöihin toimenpiteitä suunnattaessa kehittämistoimien tulee olla näkyviä. On käynnistettävä työkykyä ja työhyvinvointia ylläpitävä ja edistävä toimenpideohjelma, jossa mukana ovat sote-alojen työmarkkinaosapuolet, Jytyn puheenjohtaja Jonna Voima esittää.

Sote-alojen asiakastyö on laaja-alaista, haastavaa ja moniammatillista. Sosiaalialalla, johon kuuluvat muun muassa lastensuojelu, kotihoito ja vanhuspalvelut, huolta aiheuttavat etenkin henkilöstön riittävyys, työyhteisöjen toimivuus ja esihenkilötyöskentely.

Hyvinvointialueiden toiminnan käynnistämisessä on huomioitava moniammatilliset palveluketjut, jotta asiakkaat saavat tarvitsemansa laadukkaat palvelut ja henkilöstö pääsee työskentelemään kukin omassa ydintehtävässään oikein mitoitetuissa olosuhteissa oikeudenmukaisella ja kannustavalla palkalla. Onnistuminen turvataan varmistamalla riittävä määrä asiantuntijoita ja ammattihenkilöitä kaikista henkilöstöryhmistä.

– Sote-aloilla on turvattava moniammatilliset tiimit. Terveyden ja sairaanhoidon palvelut eivät toimi ilman puhtaita tiloja, turvallisia leikkausinstrumentteja, toimivaa potilaiden ruokapalvelua ja monien muiden alan ammattilaisten työtä, jota tekevät muut kuin lääkärit ja sairaanhoitajat. Kaikki julkisen sektorin henkilöstöryhmät ovat palkankorotuksensa ansainneet, kiteyttää JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine.

Alan koulutuspaikkoja on nostettava ja edistettävä täydennys- ja muuntokoulutuksin sekä oppisopimuskoulutuksella alalle tuloa sekä alan sisällä siirtymistä tehtävästä toiseen. Työpaikoilla oppimisen tukeminen on tärkeää ja työpaikkaohjaajille on annettava riittävästi tukea ja aikaa laadukkaaseen ohjaamiseen.

Lisätietoja:

Julkisen alan unioni JAU
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine, 040 702 4772
Ammattiliitto Jytyn puheenjohtaja Jonna Voima, 050 591 2341

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO
Toiminnanjohtaja Maria Löfgren, 040 568 2798

Asiasanat: