JAU: Avustavalla henkilöstöllä tärkeä rooli hoitajien rinnalla

Julkinen keskustelu vanhustenhoidon tilasta on käynyt kuumana viikkoja. Erityisesti hoitajamitoitus on noussut esiin. Muu henkilöstö on jäänyt vähemmälle huomiolle, vaikka sen rooli hoitoketjun osana on merkittävä, Julkisen alan unioni JAU muistuttaa.

Laitos- ja kotihoito ei onnistuisi ilman avustavaa henkilöstöä. Heidän tehtäviinsä tukipalveluissa kuuluvat muun muassa henkilöstö- ja talouspalvelut, hallinto- ja sihteerityö, siivous-, ruoka- ja pesulapalvelut, väline- ja laitoshuolto sekä tietopalvelut ja -järjestelmät, huomauttaa alan sopimuksista neuvotteleva Julkisen alan unioni JAU.

Hoivatyö itsessään on jakautunut moniin erilaisiin tehtäviin. Kaikissa ei tarvita lähihoitajan tai sairaanhoitajan koulutusta. Esimerkiksi hoiva-avustajat tekevät sellaista työtä, joka liittyy hoidettavien perustarpeisiin, esimerkiksi peseytymiseen, ruokailuun, pukeutumiseen ja liikkumiseen.

– Naisvaltainen hoiva-ala avustavine tehtävineen tarvitsee arvostusta, jonka on näyttävä paitsi riittävänä henkilöstömääränä myös hyvänä palkkana. Henkisesti ja fyysisesti raskas työ yhdistettynä matalaan palkkaan aiheuttaa tilanteen, jossa emme lopulta enää löydä osaavia työntekijöitä. Myös alalle soveltuvat ihmiset hakeutuvat muille aloille, koska taakka käy liian painavaksi, korostaa JAU:hun kuuluvan Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine.

Tällä hetkellä merkittävä osa lääkärien ja hoitajien työajasta kuluu muuhun kuin hoitotyöhön. Nyt he kirjaavat ja raportoivat, vaikka näihin tehtäviin olisi olemassa omat erityisosaajansa, esimerkiksi osastonsihteerit.

– Vaadimme hoitohenkilökuntamme rinnalle avustavaa henkilöstöä. Silloin hoitajat voivat keskittyä varsinaiseen hoito- ja hoivatyöhön. Järkevällä, koulutusta vastaavalla työnjaolla varmistetaan, että koko hoitoketju toimii. Laadukkaat vanhuspalvelut muodostuvat osaavien ammattilaisten yhteistyöstä ja riittävistä henkilöstöresursseista, huomauttaa myös JAU:hun kuuluvan Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jytyn puheenjohtaja Maija Pihlajamäki.

Viime viikkoina yhteiskuntamme on käynyt merkittävää keskustelua arvoista. Niistä olemme yhtä mieltä. Ihmisarvoinen vanhuus on taattava. Jotta tämä toteutuisi, alalle on kohdistettava lisää resursseja, Julkisen alan unioni JAU vaatii.

Lisätietoja:

JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine, puh. 040 702 4772, paivi.niemi-laine@jhl.fi

Jytyn puheenjohtaja Maija Pihlajamäki, puh. 0400 537 756, maija.pihlajamaki@jytyliitto.fi

Asiasanat: