Hallitukselta esitys rokotejärjestyksen muuttamisesta lausuntokierrokselle

Hallitus käsitteli neuvottelussaan 31. maaliskuuta sosiaali- ja terveysministeriön sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen esitystä rokotejärjestyksen muuttamisesta. Hallitus päätti lähettää esityksen sellaisenaan lausuntokierrokselle. Lausuntokierros päättyy 13. huhtikuuta. Hallitus päättää asetusmuutoksista lausuntokierroksen jälkeen.

Lausuntokierrokselle lähtevän esityksen mukaan rokotejärjestystä muutettaisiin pysyvästi ikäryhmien rokottamisjärjestyksen osalta sekä rokotteen antamiseen oikeutettujen osalta, ja väliaikaisesti rokotteiden alueellisen kohdentamisen osalta 31. toukokuuta 2021 saakka.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) huolehtii rokotteiden jakamisesta alueille tällä hetkellä asetuksen mukaisessa rokotusjärjestyksessä olevan väestömäärän mukaisesti. Voimassa olevassa asetuksessa ei säädetä rokotusten alueellisesta kohdentamisesta. 

Rokotejärjestyksen muuttaminen ikäjärjestykseen

Riskiryhmien, sosiaali- ja terveydenhuollon koronapotilaita hoitavan henkilökunnan ja iäkkäiden henkilöiden rokottamisen jälkeen muut henkilöt rokotettaisiin koko maassa ikäryhmittäin, iän mukaan alenevassa rokotusjärjestyksessä seuraavasti:
60-69-vuotiaat, 50-59-vuotiaat, 40-49-vuotiaat, 30-39-vuotiaat ja 16-29-vuotiaat.

Myös hammaslääkäri tai terveydenhuollon opiskelija voisi rokottaa

Rokottamisen asetusmuutos mahdollistaa myös, että rokotuksen pistoksena saa jatkossa antaa myös hammaslääkäri tai terveydenhuollon ammattiin (lääkäri, sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, kätilö) opiskeleva henkilö, ammattihenkilön johdon ja valvonnan alaisena.

Tällä hetkellä rokotuksen pistoksena saa antaa vain lääkäri tai asianmukaisen rokotuskoulutuksen saanut sairaanhoitaja, terveydenhoitaja tai kätilö. 

Rokotteiden alueellinen kohdentaminen 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) huolehtii rokotteiden jakamisesta alueille tällä hetkellä asetuksen mukaisessa rokotusjärjestyksessä olevan väestömäärän mukaisesti.

Rokotusjärjestyksen mahdollisen muuttamisen jälkeen THL voisi jakaa osan yksittäisistä rokote-eristä kohdennetusti siten, että rokotemäärä on suhteutettu sairaanhoitopiirin alueen väestön lukumäärään, 14 edeltävän päivän covid-19-tapausmäärään ja 14 edeltävän päivän erikoissairaanhoitoon joutuneiden määrään keskenään yhtä suurella painotuksella.

Kohdentaminen olisi mahdollista silloin, kun alueella 14 edeltävän päivän aikana todennettujen tartuntojen ilmaantuvuus 100 000 asukasta kohden on vähintään 100. Kohdentamisen edellytyksenä olisi, että riskiryhmät ja yli 70-vuotiaat henkilöt ovat saaneet ensimmäisen rokoteannoksen. Lisäksi kohdentaminen ei saisi estää tai viivästyttää henkilöä saamasta rokotussarjaan kuuluvaa toista rokoteannosta.

Asiasanat: