Ammattiliitto Jyty pitää Earth Hour Suomi -liikkeen tavoitteita hyvinä, mutta ei osallistu ilmastolakkoon

Jyty on haastettu mukaan osallistumaan perjantaina 27.9 pidettävään kansainväliseen ilmastolakkoon (Earth Strike Suomi 2019). Jyty pitää ilmastonmuutoksen torjuntatyötä tärkeänä, mutta ei liittona osallistu ilmastolakkoon. Ammattiyhdistyksillä ei ole oikeutta lakkoon silloin, kun työehtosopimukset ovat voimassa. Ilmastotavoitteiden saavuttaminen on tärkeää ja tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan poliittisia päätöksiä.

Ilmastolakot ovat nostaneet esiin vakavat uhkakuvat siitä, mihin maapallomme on menossa, jollei ilmastonmuutoksentorjuntaa oteta nyt vakavasti. Liike vaatii mm. että Suomen hallitus tiedottaa tilanteesta totuudenmukaisesti ja että Suomi sitoutuu vähentämään päästöjä niin, että ilmaston lämpeneminen voidaan pysäyttää 1,5 asteeseen. Nämä tavoitteet ovat kannatettavia.

Ilmastonmuutosasiat ovat osa Jytyn edunvalvontatyötä, sillä ilmastonmuutos vaikuttaa keskeisesti tulevaisuuden työelämään. STTK on laatimassa omaa ilmastolinjaustaan ja Jyty on mukana tässä työssä. Parhaiten pystymme vaikuttamaan osallistumalla kolmikantaiseen vaikuttamistyöhön, jossa on mukana työntekijöiden lisäksi sekä työnantajapuoli että hallitus. On tärkeää, että fossiilivapaaseen yhteiskuntaan siirtyminen tapahtuu sosiaalisesti oikeudenmukaisesti.