Ammattiliitto Jyty: Metsäkeskuksen rahoituksesta ja henkilöstöstä ei saa leikata

Suomen metsäkeskus on ilmoittanut aloittavansa koko henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut, jotka saattavat johtaa jopa 80 henkilön irtisanomiseen tai osa-aikaistamiseen. Ammattiliitto Jyty pitää näin suuria henkilöstöön kohdistuvia leikkauksia vastuuttomina ja vaatii leikkausten perumista.

Metsäkeskus on ilmoittanut mahdollisiksi säästötoimiksi irtisanomisten ja osa-aikaistamisten lisäksi myös lomautukset, luontaisen poistuman ja työsuhteen ehtojen muuttamisen.

– Metsäkeskukseen kohdistuu hallituksen hyväksymässä talousarvioesityksessä miljoonien eurojen säästötavoitteet. Ammattiliitto Jyty pitää säästötoimista Metsäkeskukselle aiheutuvia leikkauksia vastuuttomina, Jytyn puheenjohtaja Jonna Voima sanoo.

– Metsäkeskuksen lakisääteisten tehtävien hoitaminen vaatii riittävästi asiantuntevaa henkilöstöä. Metsäkeskuksella on keskeinen rooli Suomen metsäelinkeinojen edistämisessä ja puunhuollon turvaamisessa. Sen rahoituksesta ja henkilöstöresursseista leikkaamalla sahataan kirjaimellisesti omaa oksaa, sanoo Metsäkeskuksen työehtosopimuksesta neuvotteleva Jytyn työmarkkina-asiantuntija Päivi Salin.

Metsäkeskuksen tehtävänä on mm. käsitellä metsänkäyttöilmoitukset ja myöntää rahoitus nuoren metsän hoitotöihin ja tieinvestointeihin.

– Rahoitus on turvattava senkin takia, että Metsäkeskuksella on 400 000 euron lisätarve uuden Metka-lain käsittelyyn tarvittavan Sampo-tietojärjestelmän kehittämiseen. Metsäkeskuksella on tällä hetkellä myös 2–3 kuukauden edestä Kemera-hakemuksia jonossa henkilöstövajauksen takia, Salin huomauttaa.

Lisätietoja:

Jytyn puheenjohtaja Jonna Voima, puh. 050 591 2341, jonna.voima@jytyliitto.fi
Jytyn työmarkkina-asiantuntija Päivi Salin, puh. 020 789 3716, paivi.salin@jytyliitto.fi

Jyty on ammattiliitto, jonka jäsenet toimivat kunta-alalla, hyvinvointialueilla, yksityisellä sektorilla, järjestöissä ja seurakunnissa. Jäsenistön suurimpia ammattialoja ovat sihteeri-, hallinto-, asiantuntija- ja ict-työ, nuoriso- ja järjestötyö, sosiaali- ja terveysala, kirjastoala sekä kasvatus ja koulutus. Ammattiliitto Jyty on STTK:n jäsenliitto.

Asiasanat: