Fackförbundet Jyty: Skogscentralens finansiering och personal får inte skäras ned

Skogscentralen i Finland har meddelat att de inleder samarbetsförhandlingar för hela personalen, vilka kan leda till uppsägning eller överföring till deltid av upp till 80 personer. Fackförbundet Jyty anser att så här stora nedskärningar av personalen är ansvarslösa och kräver att nedskärningarna inhiberas.

Skogscentralen har utöver uppsägningar och överföringar till deltid meddelat om eventuella sparåtgärder i form av permitteringar, naturligt bortfall och ändring av anställningsvillkor.

– Mot Skogscentralen riktas i budgetförslaget som regeringen godkänt sparmål på miljontals euro. Fackförbundet Jyty anser att nedskärningarna som drabbar Skogscentralen är ansvarslösa, säger Jytys ordförande Jonna Voima.

– Skötseln av Skogscentralens lagstiftade uppgifter kräver tillräcklig sakkunnig personal. Skogscentralen har en central roll i främjandet av Finlands skogsnäring och säkrandet av trädvården. Genom att skära ned finansieringen och personalresurserna sågar man bokstavligen av den egna grenen, säger Jytys arbetsmarknadsspecialist Päivi Salin, som förhandlar om Skogscentralens kollektivavtal.

Skogscentralens uppgift är bl a att behandla skogsbruksanmälningar och bevilja finansiering för skogsvård av ung skog och väginvesteringar.

– Finansieringen måste säkras också av den orsaken att Skogscentralen har ett tilläggsbehov på 400 000 euro för utveckling av Sampo-datasystemet som behövs för behandling av den nya stödlagen Metka. Skogscentralen har just nu också en 2-3 månader lång kö av Kemera-ansökningar på grund av personalbrist, påpekar Salin.

Tilläggsinformation:

Jytys ordförande Jonna Voima, tel. 050 591 2341, jonna.voima@jytyliitto.fi
Jytys arbetsmarknadsspecialist Päivi Salin, tel. 020 789 3716, paivi.salin@jytyliitto.fi

Jyty är ett fackförbund, vars medlemmar verkar i kommunsektorn, välfärdsområden, privata sektorn, organisationer och församlingar. Medlemmarnas största branscher är sekreterar-, administrations-, specialist- och ict-arbete, ungdoms- och organisationsarbete, social- och hälsovårdsbranschen, biblioteksbranschen samt fostran och utbildning. Fackförbundet Jyty är medlemsförbund i STTK.

Asiasanat: