Ammattiliitto Jyty antoi ammattikorkeakouluihin lakkovaroituksen: ”Kolmasosa työntekijöistä jätettiin kylmästi ulos työehtosopimuksesta”

Ammattiliitto Jyty on jättänyt lakkovaroituksen kolmeen ammattikorkeakouluun. Jytyn jäseniä koskeva lakko pidetään Haaga-Helia, Metropolia ja Karelia-ammattikorkeakouluissa tiistaina 23.4.2024.

Lakolla Jyty vastustaa ammattikorkeakouluja edustavan Sivistan päätöstä jättää kolmasosa henkilöstöstä työehtosopimuksen ulkopuolelle. Jyty vaatii, että sen jäseninä olevilla hallinto- ja tukipalvelutehtäviä tekevillä työntekijäryhmillä on oltava edustus ammattikorkeakoulujen työehtosopimusneuvotteluissa sekä paikallisessa edunvalvonnassa.

Tähän saakka ammattikorkeakoulujen työehdoista ja palkoista on sovittu yksityisen opetusalan työehtosopimuksessa, jonka sopijaosapuolina ovat työntekijäpuolella Jyty, JHL ja OAJ. Sivista ilmoitti kuitenkin yksipuolisesti, että se neuvottelee ammattikorkeakouluja koskevasta työehtosopimuksesta vain OAJ:n ja toisen akavalaisia liittoja edustavan sopimuskumppanin YTN:n kanssa. Näin ollen merkittävä osa työntekijöistä jätettiin kokonaan vaille edustusta.

– Kolmasosa työntekijöistä jätettiin kylmästi ulos ammattikorkeakoulujen työehtosopimuksesta, mikä rikkoo räikeällä tavalla suomalaista sopimisen mallia. Tämä on vaarallinen kehityskulku koko yhteiskuntamme sopimusjärjestelmän kannalta, Jytyn puheenjohtaja Jonna Voima sanoo.

Vanhan sopimuksen voimassaolo päättyi 1.4., joten lakkovaroitus annetaan lain mukaisesti valtakunnansovittelijalle ja työnantajalle vähintään kaksi viikkoa ennen työnseisauksen alkamista.

– Jyty pitää lakkoa aina viimeisenä vaihtoehtona, jos mikään muu keino ei enää auta. Valitettavasti Sivista ei jättänyt meille monista yrityksistämme ja neuvottelupyynnöistämme huolimatta muuta vaihtoehtoa, Voima sanoo.

Sivista perusteli Jytyn jättämistä neuvottelujen ulkopuolelle sillä, ettei työnantajapuoli tunnista hallinto- ja tukipalvelutehtävissä toimivan henkilöstön tekemää työtä.

– On todella surullista, että juuri ammattikorkeakouluissa, suomalaisen sivistyksen ytimessä, tehdään tällaista hyvin epäoikeudenmukaista työnantajapolitiikkaa, tiivistää tilanteen Jytyn edunvalvontajohtaja Jukka Maarianvaara.

Jyty pyrkii aidosti neuvottelemaan Sivistan kanssa. Jyty on arvioinut lakon vaikutuksia ja pohtinut kokonaisuuden niin, ettei sen aiheuttama haitta kasva kohtuuttoman suureksi.

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Jonna Voima, puh. 050 591 2341, jonna.voima@jytyliitto.fi
Edunvalvontajohtaja Jukka Maarianvaara, puh. 040 968 0538, jukka.maarianvaara@jytyliitto.fi

Jyty on ammattiliitto, jonka jäsenet toimivat kunta-alalla, hyvinvointialueilla, yksityisellä sektorilla, järjestöissä ja seurakunnissa. Jäsenistön suurimpia ammattialoja ovat sihteeri-, hallinto-, asiantuntija- ja ict-työ, nuoriso- ja järjestötyö, sosiaali- ja terveysala, kirjastoala sekä kasvatus ja koulutus. Ammattiliitto Jyty on STTK:n jäsenliitto.

Asiasanat: