Yksityisen opetusalan ja ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten neuvottelutulos palkankorotuksista hyväksytty

kättelyikoni sammalenvihreällä pohjalla

Neuvottelutulos yksityisen opetusalan ja ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten vuoden 2023 palkankorotuksista on hyväksytty kaikkien sopijaosapuolten hallinnoissa.

Palkankorotusten määräytymistavasta sovittiin viime vuoden elokuussa tehdyissä työehtosopimuksissa. Sopimusten mukaan vuoden 2023 palkankorotukset määräytyvät kolmen verrokkialan korotusten ja kustannusvaikutuksen perusteella ajalle 1.8.2023-31.3.2024 (8 kk). Verrokkialoja olivat Teknologiateollisuuden työntekijöiden ja toimihenkilöiden sekä Kemianalan toimihenkilöiden työehtosopimukset.

Yleiskorotus ja paikallinen erä

Palkkoihin tulee yleiskorotusta 1,72 % ja se maksetaan 1.10.2023 alkaen. Yleiskorotuksella korotetaan henkilökohtaisia palkkoja ja taulukkopalkkoja sekä euromääräisiä lisiä ja palkkioita. Lisäksi 1.10.2023 maksetaan paikallinen erä, jonka suuruus on 0,73 %.

Kertaerä

Syyskuun 2023 palkanmaksun yhteydessä maksetaan kertaerä. Kuukausipalkkaiselle työntekijälle maksetaan kertaerä, joka on opetushenkilöstölle 451 euroa (ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten työehtosopimuksessa vastaava määrä on 461 euroa) ja hallinto- ja tukipalveluhenkilöstölle 359 euroa. Kertaerä maksetaan kuukausipalkkaiselle osa-aikaisessa työsuhteessa olevalle työsopimuksen mukaisen työajan suhteessa.

Opetushenkilöstön työsuhteessa olevalle tuntiopettajalle maksetaan kertaerä, joka on 9,8 % (ammatillisten aikuiskoulutusten työehtosopimuksessa 9,7 %) syyskuun 2023 palkasta. Hallinto- ja tukipalveluhenkilöstössä työsuhteessa olevalle tuntipalkkaiselle työntekijälle maksetaan kertaerä, joka on 10,1 % syyskuun 2023 palkasta.

Kertaerän maksamisen edellytyksenä on, että työsuhde on alkanut viimeistään 1.9.2023 ja että henkilölle maksetaan palkkaa syyskuussa 2023. Kertaerä maksetaan kuitenkin niille palkattomalla vapailla oleville, joiden poissaolon perusteena syyskuussa 2023 on työkyvyttömyys-, raskaus-, erityisraskaus-, vanhempain- tai hoitovapaa.

Lue lisää sopimuksista:

Lisätiedot Jytyssä:

Rosa Marttila, työmarkkinajuristi
Jimi Paavola, työmarkkinajuristi

Asiasanat: