Vuoden 2021 STTK:laisen luottamusmiehen valinta

​STTK on valinnut vuoden STTK:laiset henkilöstön edustajat jo usean vuoden ajan. Valinnoilla STTK on halunnut korostaa henkilöstön edustajien työn tärkeyttä työelämän muutoksessa. Viime vuosina vuoden luottamusmies ja vuoden työsuojeluvaltuutettu on valittu vuorovuosin. Vuonna 2021 on vuoden STTK:laisen luottamusmiehen valinnan vuoro.

Päätös vuoden STTK:laisesta luottamusmiehestä tehdään elokuussa pidettävässä Työelämän kehittämisen valmisteluryhmän kokouksessa liittojen edustajien esittelyjen pohjalta. Valinnan tulos julkistetaan 28.9.2021 STTK:n ja liittojen yhteisessä HED2021-seminaarissa.

Pyydämme esityksiä vuoden luottamusmiehestä Jytyn yhdistyksiltä. Esitykset tulee toimittaa 13.6.2021 mennessä osoitteeseen: marko.heikkinen@jytyliitto.fi

STTK:n kriteerit joiden perusteella vuoden luottamusmies valitaan

Luottamusmies nauttii luottamusta työpaikallaan. Hän
•    tahtoo tehdä henkilöstön edustajan vaativaa työtä
•    on tasapuolinen kaikkia kohtaan
•    kuuntelee aktiivisesti jäsenkuntansa näkemyksiä
•    tiedottaa aktiivisesti työpaikan asioista
•    on esimerkillinen omassa työssään

Luottamusmies toimii tavoitteellisesti. Hän on
•    saavuttanut jäsenistönsä ja koko organisaation tulevaisuuden kannalta hyviä neuvottelutuloksia luottamusmiehen tehtäväkentän eri osa-alueilla (TES/VES-asioissa, YT-menettelyssä, työyhteisön toiminnan kehittämisessä ja ongelmien selvittämisessä sekä tuottavuuden ja tuloksellisuuden kehittämisessä)
•    löytänyt toimivia ratkaisuja esiin nousseisiin ongelmiin
•    onnistunut työssä tasa-arvon edistämiseksi (ikä, osaaminen, sukupuoli, etninen tausta)
•    panostanut tiedonhankintaan, tiedottamiseen, henkilöstön motivointiin ja koulutukseen
Luottamusmies on oman alansa ammattilainen ja asiantuntija luottamustehtävässä. Hänellä on
•    aktiivinen ote työhön
•    hyvät yhteistyö-, vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot
•    kyky hallita suuria kokonaisuuksia
•    kyky keskittyä olennaiseen
•    kyky hallita muuttuvaa toimintaympäristöä

Kirjallisessa esityksessä tulisi mainita seuraavat seikat:

•    Esitetyn henkilön nimi
•    Esitetyn henkilön työpaikka ja edustettavan henkilöstön määrä. Lisäksi lyhyt kuvaus työpaikan tilanteesta, esimerkiksi muutoksista, yhteistoimintakulttuurista yms.
•    Esitetyn henkilön kokemus luottamusmiehenä
•    Mahdollisimman kattava ja kuvaileva perustelu siitä, miksi esitetty henkilö olisi sopiva vuoden STTK:laiseksi luottamusmieheksi:
o    kuvaus henkilön osaamisesta, aktiivisuudesta ja ominaisuuksista luottamusmiehenä
o    kuvaus henkilön ja työnantajapuolen yhteistoiminnasta
o    kuvaus henkilön erityissaavutuksista luottamusmiehenä (esimerkein)
o    kuvaus esitetystä henkilöstä ihmisenä
•    Esityksen tehnyt yhdistys tai ammattiosasto
•    Yhteyshenkilö, hänen puhelinnumeronsa ja sähköpostiosoitteensa.

Lisätietoja: Marko Heikkinen

Esitykset 13.6.2021 mennessä osoitteeseen: marko.heikkinen@jytyliitto.fi

Asiasanat: