Vanhus- ja vammaispalvelujen sekä varhaiskasvatuksen valvontaan lisärahaa

Valtiovarainministeriö on perjantaina 15.2. julkistanut ehdotuksen vuoden 2019 ensimmäiseksi lisätalousarvioksi. Vanhus- ja vammaispalvelujen sekä varhaiskasvatuksen valvontaan lisättäisiin miljoona euroa.

Lapsiin ja nuoriin kohdistuvia seksuaalirikoksia ehkäistäisiin n. 5 miljoonan euron lisäyksillä. Maahanmuuton turvallisuuden parantamiseksi kohdennettaisiin n. 5 miljoonaa euroa.

Vanhus- ja vammaispalvelujen sekä varhaiskasvatuksen määrärahalisäyksellä palkattaisiin lisää henkilöstöä valvontatehtäviin aluehallintovirastoihin, Valviraan ja sosiaali- ja terveysministeriöön. Yhteensä lisäykset ovat 15–16 henkilötyövuotta.

Lue lisää:
https://vm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/vanhusten-hoivan-valvonta-paranee-seksirikoksia-ehkaistaan-lisatalousarviossa-10-5-miljoonalla-uusia-toimenpiteita