Valtioneuvoston kanslia asetti 8.4.2020 valmisteluryhmän, jonka tehtävänä on valmistella nopealla aikataululla suunnitelma Suomen tieksi ulos koronakriisistä ja toimenpiteet kriisin jälkihoidoksi

Toimeksiannon ensimmäisen tehtävän osalta valmisteluryhmä raportoi 1.5 mennessä toimenpiteistä välittömän kriisivaiheen taloudellisten ja sosiaalisten vahinkojen rajoittamiseksi ja nyt päätetyistä toimenpiteistä irtaantumiseksi oikea-aikaisesti.

Toimeksiannon toisen tehtävän osalta valmisteluryhmä raportoi 31.5 mennessä kriisin jälkihoitoa koskevista toimenpiteistä ja niiden valmistelusta yhteiskunnan eri sektoreita koskien.

Valmisteluryhmän kokoonpanon muodostavat ministeriöiden kansliapäälliköt, joista puheenjohtajana toimii Martti Hetemäki (VM) ja varapuheenjohtajana Kirsi Varhila (STM). Valmisteluryhmän operatiivisena tukena toimii ministeriöiden muodostama sihteeristö.

Valmisteluryhmän tueksi asetetaan tiedepaneeli, johon kutsutaan tutkijoita/asiantuntijoita eri osaamisalueilta, kuten sosiaalipolitiikan, koulutuspolitiikan ja talouspolitiikan sekä ympäristö- ja ilmastotieteiden alalta. Ehdotus kutsuttavista asiantuntijoista tehdään tiedeyhteisöä edustavien toimijoiden valmistelemana (Suomen yliopistojen rehtorineuvosto Unifi; Valtion tutkimuslaitosten yhteenliittymä Tulanet ja Suomalainen Tiedeakatemia). Valmisteluryhmä kuulee työnsä aikana laaja-alaisesti elinkeinoelämän edustajia sekä kuntia ja kansalais- ja ympäristöjärjestöjä.

Työmarkkinajärjestöjen edustajista (SAK, Akava, STTK, EK, Suomen Yrittäjät, Kuntatyönantaja) muodostuva alatyöryhmä voi tehdä valmisteluryhmälle ehdotuksia kriisin jälkihoitoa ja jälleenrakennusta koskevista toimenpiteistä ja niiden valmistelusta yhteiskunnan eri sektoreita koskien.

Valmisteluryhmän työn organisointi

Puheenjohtaja valtiosihteeri Martti Hetemäki (VM), varajäsen hallinto- ja kehitysjohtaja Juha Majanen
Varapuheenjohtaja kansliapäällikkö Kirsi Varhila (STM), varajäsen strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki

Jäsenet:

valtiosihteeri Matti Anttonen (UM)
kansliapäällikkö Pekka Timonen (OM)
kansliapäällikkö Kirsi Pimiä (SM)
kansliapäällikkö Jukka Juusti (PLM)
kansliapäällikkö Anita Lehikoinen (OKM)
kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio (MMM)
kansliapäällikkö Harri Pursiainen (LVM)
kansliapäällikkö Jari Gustafsson (TEM)
kansliapäällikkö Hannele Pokka (YM)
alivaltiosihteeri Timo Lankinen (VNK)

Valmisteluryhmän sihteeristö

osastopäällikkö Pasi Pohjola (STM)
lähetystöneuvos Janne Jokinen (UM)
kehittämisjohtaja Harri Martikainen (SM)
vanhempi osastoesiupseeri Markus Wahlstein (PLM)
opetusneuvos Riina Vuorento (OKM)
yksikön päällikkö Taina Vesanto (MMM)
yksikön johtaja Sanna Ruuskanen (LVM)
neuvotteleva virkamies Johanna Alatalo (TEM)
kehittämisjohtaja Juho Korpi (YM)
osastopäällikkö Seppo Määttä (VNK)

(OM ja VM nimeävät myöhemmin)

Alatyöryhmän jäsenet (työmarkkinajärjestöjen edustajat)

puheenjohtaja Jarkko Eloranta, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
puheenjohtaja Sture Fjäder, Akava ry
puheenjohtaja Antti Palola, STTK ry
toimitusjohtaja Jyri Häkämies, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
työmarkkinajohtaja Markku Jalonen, KT Kuntatyönantajat
toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen, Suomen Yrittäjät

Asiasanat: