Usein kysyttyjä kysymyksiä muiden liittojen lakoista

Moni jytyläinen työskentelee työpaikalla, jossa osa työntekijöistä osallistuu nyt tai lähiaikoina poliittiseen lakkoon. Lakko saattaa myös vaikuttaa mahdollisuuksiin päästä työpaikalle. Tästä löydät vastauksia useimmiten kysyttyihin kysymyksiin tilanteesta.

Mitä Jytyn jäsen tekee muiden liittojen ilmoittamien poliittisten lakkojen aikana?

Jytyn jäsenet eivät tee toisen ammattiliiton ilmoittaman työtaistelun piiriin kuuluvien jäsenten töitä. Muiden liittojen lakkojen aikana jytyläiset menevät normaalisti töihin ja tekevät ainoastaan omat työnsä ja työtehtävänsä.

Jytyläiset eivät paikkaa muiden lakossa olevien työntekijöiden töitä muuttamalla työvuorojaan, tekemällä ylitöitä tai kiristämällä työtahtia. Lisäksi on muistettava, että vuoronvaihtoon ja ylityön tekemiseen vaaditaan aina työntekijän suostumus.

Miksi Jyty ei ole lakossa?

Ammattiliitto Jyty on viestinyt hallitukselle monin eri tavoin, että sen kaavailemat työelämäheikennykset ovat kohtuuttomia, eikä niitä pidä toteuttaa. Tästä huolimatta hallitus ei ole kuunnellut tai etsinyt ratkaisua kärjistyneeseen tilanteeseen. Me Jytynä emme ole valmiita luovuttamaan, vaan teemme kaikkemme ratkaisun löytämiseksi. Lakon julistamisessa tulee aina olla äärettömän varma sen vaikutuksista. Jytyn tilannearvio on ollut tässä hetkessä, että dialogia on haettava myös muilla keinoilla.

Jyty tukee muiden liittojen lakkoja, mutta haluaa omalla toiminnallaan toimia proaktiivisena keskustelun herättäjänä. Tämä ei kuitenkaan sulje pois sitä, etteikö Jyty voisi ilmoittaa poliittisista lisälakoista lähiaikoina.

Mitä jos työpaikkani (esimerkiksi päiväkoti) on kiinni lakon vuoksi?

Työnantajalla on tällaisessa tilanteessa velvollisuus osoittaa työnteon paikka.

Voidaanko minut siirtää lakon vuoksi toiseen työpisteeseen?

Sinulle voidaan väliaikaisesti osoittaa toinen työpiste eli esimerkiksi toinen päiväkoti samalla alueella. Tähän tarvitaan kuitenkin painava ja perusteltu syy. Vaikka työskentelypiste voi muuttua, on hyvä hahmottaa, että vuoron vaihtoon tarvitaan kuitenkin aina työntekijän suostumus. Jyty suosittelee pyytämään perusteen siirtoon kirjallisesti epäselvyyksien välttämiseksi.

Voidaanko minut siirtää lakon vuoksi muihin töihin?

Jos sinulle ehdotetaan omasta tehtävänkuvasta poikkeavia töitä (kuten siivoamista tai ruoan valmistusta), muistuta siitä, että sinulla ei ole liiton ohjeiden mukaisesti velvollisuutta tehdä lakossa olevien työtehtäviä. Jos esihenkilö määrää nämä tehtävät, pyydä työmääräys kirjallisena (sähköpostiviesti käy) muun muassa vastuukysymysten takia.

Huomioithan, että työnantajan direktio-oikeuteen saattaa, työehtosopimuksesta riippuen, kuulua mahdollisuus siirtää työntekijä tilapäisesti toisiin tehtäviin hänen aiemman osaamisensa perusteella.

Voiko työnantaja/esihenkilö vaihtaa työvuoroani?

Jytyn jäsenet eivät paikkaa lakkoon osallistuvien työntekijöiden töitä muuttamalla työvuoroja tai tekemällä ylitöitä. Työtaistelu ei ole yleensä työehtosopimuksessa edellytetty sellainen ennalta-arvaamaton painava syy, joka oikeuttaa työvuoron vaihtoon. Koska työnantajalla on tulkintaetuoikeus, on syytä vaihtoon kuitenkin suostua. Perustelu painavalle syylle ja määräys vuoron vaihdosta kannattaa pyytää kirjallisena (sähköpostiviesti käy).

Onko minun tehtävä muidenkin töitä eli lakossa olevien töitä?

Lakko aiheuttaa monella työpaikalla poikkeusjärjestelyitä. On kuitenkin hyvä muistaa, että Jytyn jäsenet noudattavat aina neutraliteettiperiaatetta. Tämä tarkoittaa, että kollegoiden ollessa lakossa jokainen töissä oleva Jytyn jäsen tekee vain oman koulutuksensa ja virkamääräyksensä sekä työsopimuksensa mukaisia töitä. Tämä ei työpaikan arjessa ole aina yksiselitteistä tai helppoa, mutta periaatetta tulee jokaisen noudattaa parhaansa mukaan.

Keneen voin olla yhteydessä, jos kohtaan lakkoon liittyen ongelmia työpaikalla?

Voit olla yhteydessä omaan luottamusmieheesi tai Jytyn alueasiantuntijaan. He ohjaavat tarvittaessa kysymyksiä eteenpäin.

Mitä jos en pääse töihin muiden liittojen lakon takia eli esimerkiksi bussien tai junaliikenteen lakon vuoksi?

Ole yhteydessä työnantajaan aiheesta mahdollisimman pian ja yritä löytää ratkaisu aiheeseen. Työnantajalla saattaa olla ratkaisu pohdittuna tällaisiin tilanteisiin esimerkiksi taksikulujen kompensaatioina.

Jos töihin ei pääse millään keinoin, tarkista onko sinun mahdollista saada pitää etäpäivä tai palkaton vapaa. Tarkista esimerkiksi onko saldovapaiden tai saldotuntien pitäminen mahdollista, jos töihin on mahdoton päästä.

Miten toimin lakon aikana?

Noudata Jytyn antamia ohjeita. Poliittisessa lakossa tai niiden aikana on tärkeää, että jokainen toimii oman liittonsa ohjeiden mukaisesti.

Miksi Jyty on lanseerannut postikorttikampanjan?

Olemme Jytyssä aina uskoneet dialogin voimaan. Vaikuttamistyössä otamme aseeksi sinun äänesi, ja viemme sen suoraan hallitukselle. Haluamme vaikuttamiskampanjamme viestien tekijöiksi mahdollisimman monen jytyläisen. Olemme jo nyt saaneet useita satoja viestejä kampanjaamme, joten se on osoittanut tarpeensa ja toimivuutensa. Uskomme, että sillä on väliä, että tuomme jäsentemme ääneen esiin etsiessämme ratkaisuja tähänkin tilanteeseen.

Kenties sinä voit toimia rauhanvälittäjänä ja neuvottelijana tässä tilanteessa? Ehkä juuri sinun terveisesi tai kiteytyksesi tämänhetkisestä tilanteesta saa hallituksen kuuntelemaan ja etsimään kanssamme ratkaisuja tähän polarisoituneeseen tilanteeseen? Lue lisää postikorttikampanjasta.

Asiasanat: