Usein kysyttyä: Kuuluuko minulle lain mukaan loma- tai lomaltapaluuraha?

​Olen irtisanomassa itseäni niin, että työsuhteeni päättyy lomalla. En enää siis palaa vuosilomani jälkeen samalle työnantajalle töihin. Kuuluuko minulle lain mukaan loma- tai lomaltapaluuraha?

Laissa ei ole säännöstä lomarahasta eikä lomaltapaluurahasta. Monissa työehtosopimuksissa on määräykset lomarahasta tai lomaltapaluurahasta. Molemmat näistä termeistä liittyvät siihen, että ansaitun loman lisäksi työntekijälle maksetaan ns. ylimääräistä palkkaa, jota kutsutaan lomarahaksi tai lomaltapaluurahaksi.

"Laissa ei ole säännöstä lomarahasta eikä lomaltapaluurahasta. Sinulle maksetaan lomarahaa sen mukaan kuin mitä työehtosopimuksessa sanotaan."

Laista ei siis löydy määräyksiä tästä, vaan asiaa pitää katsoa siitä työehtosopimuksesta, jota sinuun sovelletaan. Tällöin sinulle maksetaan lomarahaa sen mukaan kuin mitä työehtosopimuksessa sanotaan. Eri työehtosopimuksien välillä on eroja siinä, missä tilanteissa lomarahaa maksetaan. Jotta saa lomaltapaluurahan, jossain työehtosopimuksessa edellytetään sitä, että työntekijä palaa vuosiloman jälkeen työhön. Taas joissain työehtosopimuksissa tällaista edellytystä ei ole.

Esimerkiksi KVTES:ssä käytetään termiä lomaraha. KVTES:ssä ei edellytetä sitä, että työntekijä tulee loman päätyttyä työhön, vaan työntekijä saa pääsääntöisesti lomarahan riippumatta siitä, missä vaiheessa vuotta irtisanoutuu ja päättyykö irtisanomisaika lomalla vai ei. Lähtökohtaisesti työntekijälle maksetaan KVTES:n lomaraha myös lomakorvaukseen eli sellaisista lomapäivistä, jotka jäävät pitämättä.

Näin ollen vastaus asiaan selviää siitä työehtosopimuksesta, jota sinuun sovelletaan.

Lue lisää Jyty-lehden "Usein kysyttyä" -palstalta, jonka vastaukset on kerätty myös Jytyn nettisivuille.