Työtuomioistuin: Tauon tulee olla lepoaikaa

Työtuomioistuin vahvisti kesäkuun lopussa antamassaan tuomioissa sen, että työntekijällä on oikeus käyttää koko lepoaikansa omiin tarkoituksiinsa. Tapauksessa oli kyse Sastamalan kaupungilla työskentelevien suuhygienistien, fysioterapeuttien ja kuntohoitajien työaikaan kuulumattomasta ruokatauosta, jonka aikana työnantaja velvoitti heidät vaihtamaan työasunsa omiin vaatteisiinsa.

Työntekijöiden ruokatauosta kului vaatteiden vaihtoon, työpisteen ja pukuhuoneen väliseen kulkemiseen (pukuhuoneiden sijainnista riippuen) yhteensä 6-14 minuuttia. Tämä tarkoitti, että pahimmillaan melkein puolet työntekijän 30 minuutin ruokatauosta kului työnantajan antaman määräyksen toteuttamiseen.

Päivittäisen lepoajan tarkoituksena on taata työntekijälle mahdollisuus lepoon ja ruokailuun työpäivän aikana. KVTES:n mukaan työntekijällä on myös oikeus esteettömästi poistua työpaikalta, kun kyse on työaikaan kuulumattomasta tauosta. Työnantaja edellytti Sastamalan tapauksessa vaatteiden vaihtoa, kun työntekijä halusi poistua työpaikalta muualle syömään.

Työtuomioistuin katsoi Sastamalan tapauksessa, ettei työntekijöillä ollut tosiasiallista mahdollisuutta poistua työpaikaltaan ja käyttää olennaista osaa lepoajastaan omiin tarkoituksiinsa, kun työnantaja edellytti työasun vaihtamista.

Työtuomioistuin linjasi, että vaatteiden vaihtoon kulunut aika on työaikaa, eikä sitä voida lukea lepoaikaan.
Riita-asian veivät työtuomioistuimen ratkaistavaksi Julkisen alan unioni JAU (Jyty ja JHL) yhdessä JUKO ry:n ja KoHo ry:n kanssa.  

Anniina
Kannelsuo, Työmarkkinalakimies
anniina.kannelsuo@jytyliitto.fi