Työterveyslaitoksen palkkaneuvottelut alkoivat

Työterveyslaitoksen vuoden 2023 palkantarkistuksista on neuvoteltu tällä viikolla maanantaina 6.2.2023 ja torstaina 9.2.2023. Varsinaisista palkankorotuksia ei vielä tällä viikolla keskusteltu, mutta osapuolet vaihtoivat näkemyksiään nykytilanteesta. Neuvotteluita jatketaan maanantaina 13.2.2023.

Työterveyslaitoksen työehtosopimus on voimassa 1.4.2022–31.3.2024. Mikäli vuoden 2023 palkankorotuksista ei päästä yhteisymmärrykseen 15.2.2023 mennessä, voidaan työehtosopimus irtisanoa päättymään 31.3.2023 mennessä.

Jytyn neuvottelijoina toimivat työmarkkinalakimies Milja Pertola ja Työterveyslaitoksen jytyläinen pääluottamusmies Janne Muhonen. Muut palkansaajapuolen neuvotteluosapuolet ovat Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry ja Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote ry. Työnantajaa neuvotteluissa edustaa Hyvinvointiala HALI ry.

Asiasanat: