Työntekijän työvelvollisuus turvaa työvoiman riittävyyttä terveydenhuollossa

Hallitus on todennut yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa Suomen olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi. Valtioneuvosto on 25.3.2020 antanut asetuksen valmiuslaissa tarkoitetun terveydenhuollon työvelvollisuuden käyttöönottamisesta.

Työvelvollisuuden avulla halutaan varmistaa työvoiman riittävyys terveydenhuollossa niin, ettei koronavirusepidemian aiheuttama työvoimapula vaaranna ihmishenkiä. Asetus on voimassa 26.3.2020 – 13.4.2020 koko Suomessa.

TE-toimisto vastaa työvelvollisuuden toimeenpanosta ja antaa työvelvollisuuden piiriin kuuluvalle työmääräyksen. Töihin voidaan kutsua sekä julkisen että yksityisen terveydenhuollon alalla toimivia henkilöitä, jotka ovat saaneet alan koulutusta ja jotka ovat täyttäneet 18 mutta eivät 68 vuotta.

Työmääräys annetaan terveydenhuollon ilmoittamiin tarpeisiin ja työvelvollista koskevan yksilöllisen harkinnan perusteella. Valmiuslaissa säädetään työmääräyksen antamista rajoitusta ja muista huomioon otettavista seikoista. Terveydenhuollon työvelvollisuuden piiriin kuuluva ja työmääräyksen saanut on velvollinen tekemään välttämätöntä työtä terveydenhuollossa.

Työvelvollisuuden avulla voidaan turvata terveydenhuollon resursseja kaikissa välttämättömissä tehtävissä koronaepidemian aiheuttaman poikkeustilan aikana, ei pelkästään koronapotilaiden hoitamisessa.

Valmiuslaissa säädetään työvelvollisen asemasta ja oikeuksista. Nämä säännökset koskevat työvelvollisuuden piiriin kuuluvien henkilöiden ilmoittautumisvelvollisuutta, työmääräyksen sisältöä, työmääräyksen antamisen rajoituksia ja työmääräystä annettaessa huomioon otettavia seikkoja. Lisäksi sovellettaviksi tulevat työvelvollisuussuhdetta, työvelvollisuussuhteen ehtoja ja työnantajan tietojenantovelvollisuutta sekä työvelvollisuusrekisteriä koskevat säännökset.

Lue lisää TEM:n koronatietosivulta: Korona ja terveydenhuollon työvelvoite