TTL: Turvallinen paluu työpaikalle alkaa riskien arvioinnin päivittämisestä

Työterveyslaitos on laatinut yleisohjeet työpaikoille siitä, miten koronakriisin pitkittyessä työpaikalle paluu onnistuu turvallisesti. Lisäksi olemme päivittäneet Henkisen hyvinvoinnin ohjeen työpaikalle paluun kannalta. Kaikki ohjeemme löytyvät Korona ja työ -sivustolta.

Jotta työpaikalle ja töihin paluu sujuisi mahdollisimman turvallisesti, on työpaikalla rajoitettava työntekijöiden, asiakkaiden ja yhteistyökumppanien COVID-19-tartuntataudille altistumista turvallisia työkäytäntöjä soveltamalla.

Työnantajan tulee tehdä tai päivittää laatimansa riskien arviointi, tehdä arvioinnin pohjalta toimintasuunnitelma sekä täydentää työpaikan ohjeita ja menettelytapoja erityisesti COVID-19 tartuntataudille altistuminen huomioiden. Periaatteena on, että ensisijaisesti havaitut riskit poistetaan. Jos riskien poistaminen ei ole mahdollista, pyritään minimoimaan työntekijöiden altistuminen ja luodaan varautumiskäytännöt.

Riskien arviointi ja toimintasuunnitelma yhteistyössä työterveyshuollon ja työsuojelun kanssa

Riskin arvioinnissa kannattaa hakea tukea omasta työterveyshuollosta terveydellisen merkityksen arviointiin sekä kuulla työntekijöitä, työsuojeluvaltuutettuja ja -päälliköitä tehtävistä muutoksista.

Ohjeiden ja toimintatapamuutosten tarvetta kannattaa arvioida esimerkiksi hygienia- ja siivouskäytännöissä,  työvälineiden yhteiskäytössä, suojautumisessa, työaikojen ja työvuorojen järjestämisessä, kokous- ja taukokäytännöissä, matkustamisessa sekä työpaikalla vierailevien ulkopuolisten henkilöiden tapaamisessa. Viranomaisten ja muiden asiantuntijatahojen ohjeista löytyy esimerkkejä erilaisten kysymysten ratkaisemiseen.

Henkinen tuki voi olla tarpeen

Riskien arvioinnissa on tärkeää ottaa huomioon myös henkinen hyvinvointi ja psykososiaaliset tekijät. Pitkään jatkunut huoli koronaviruksen vaikutuksista, läheisten ja omasta terveydestä sekä taloudellisesta toimeentulosta voi syödä meidän kaikkien voimavaroja ja haitata keskittymistä työhön. Tilanteen pitkittyessä eri tilanteissa olevien työntekijöiden henkisestä hyvinvoinnista ja palautumisesta on tärkeää huolehtia.

Työterveyslaitoksen ohje henkisen hyvinvoinnin tueksi on päivitetty. Ohjeeseen on koottu vinkkejä sekä työnantajalle että työntekijälle asioista, joita voi tehdä omaa ja työyhteisön tilannetta helpottamaan koronavirusepidemian pitkittyessä ja työpaikalle paluun aikana. Tutustu ”Ohje henkisen hyvinvoinnin tueksi työpaikoille paluun aikana”.

Ohjeet ja uudet käytännöt kaikkien tietoon – viestintää ei voi tehdä liikaa

Kun riskien arviointi ja toimintasuunnitelma on tehty, kannattaa muutokset ja rajoitukset koota yhteen ohjeeseen.  On tärkeää tiedottaa ohjeista niin esimiesten kuin organisaation normaalien viestintäkanavien kautta ja varmistaa, että uudet toimintatavat ovat kaikkien tiedossa ja ymmärretty. Toisen työnantajan palveluksessa olevia työpaikalla työskenteleviä ja vierailevia työntekijöitä ei saa unohtaa. Vuorovaikutusta, opastusta ja perehdyttämistä tarvitaan.  Myös työterveyshuollon palveluista on hyvä muistuttaa.

Linkit ohjeisiin