Tiedote AVAINTES:n piirissä oleville Jytyn jäsenille ja luottamusmiehille

Avaintyönantajat AVAINTA ry:n ylimääräinen kokous päätti 27.10., että yhdistyksen hallitus ryhtyy selvittämään yhdistyksen lakkauttamista. Yhdistyksen toiminnan on tarkoitus lakata vuoden 2024 loppuun mennessä. Päätös yhdistyksen lakkauttamisesta tehdään keväällä 2024.

Taustalla ovat muuttuneet toimintaolosuhteet: lainsäädäntömuutoksen myötä kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n jäseniksi voivat nykyisin liittyä myös kuntien, kuntayhtymien, hyvinvointialueiden ja hyvinvointiyhtymien omistamat osakeyhtiöt, osuuskunnat ja säätiöt. KT:n yritysjaosto aloitti toimintansa loppuvuonna 2022.

Monet yksityiskohdat ovat vielä ratkaisematta. Keskeinen ratkaisematon kysymys on työnantajien uudelleenjärjestäytyminen. Avainta suosittelee tiedotteessaan, että KT:n yritysjaostoon kelpoiset työnantajat (eli kuntien, kuntayhtymien, hyvinvointialueiden ja hyvinvointiyhtymien omistamat osakeyhtiöt, osuuskunnat ja säätiöt) liittyisivät KT:n yritysjaoston jäseniksi vuoden 2025 alusta alkaen. Jyty kannattaa tätä, koska siirtyminen KT:n yritysjaostoon turvaisi työsuhteen ehtojen säilymisen samalla tasolla. Niille työnantajille, jotka eivät ole kelpoisia liittymään KT:n yritysjaostoon, Avainta suosittelee järjestäytymistä toimialaansa vastaaviin työnantajajärjestöihin vuoden 2025 alusta alkaen.

AVAINTES:ta noudattavat työnantajat noudattavat sopimusta sopimuskauden loppuun asti. Sopimus on voimassa vähintään 30.4.2024 asti. Sopimuskautta todennäköisesti jatketaan vuodella, 30.5.2025 asti. Pääsopijaosapuolet aloittavat neuvottelut 7.11.2023.

Sinun jäsenyyteesi Jytyssä tai edunvalvontaasi nämä tulevat muutokset eivät vaikuta.

Lisätietoa Jytyssä:

Viivi Vidgren, työmarkkinajuristi
Jukka Maarianvaara, edunvalvontajohtaja

Asiasanat: