TEM: Koronaviruksen vaikutukset työllisyystilanteeseen

Koronavirustilanne näkyy TE-toimistoihin saapuneissa yritysten yt-neuvotteluilmoituksissa sekä työttömiksi työnhakijoiksi lomautettuna tai muusta syystä ilmoittautuneiden määrissä. Tällä sivulla seurataan lukujen kehitystä päivittäin. Yt-neuvotteluilmoituksia koskevat tiedot on kerätty TE-toimistoilta ja ne ovat suuntaa antavia.

Lomautusseurannan kohderyhmää on laajennettu 2.4.2020.

  • Luvuissa huomioidaan nyt myös ne uudet kokoaikaiset lomautukset, joissa henkilö on jo ennen lomautuksen alkamista ollut te-hallinnon asiakkaana eli esimerkiksi ilmoittautunut työnhakijaksi yt-neuvottelujen käynnistyttyä.
  • Samalla henkilöllä voi olla useita lomautusjaksoja.
  • Luku ei kerro lomautettujen kokonaismäärää seurantapäivänä, koska siihen ei sisälly jo aiemmin alkaneita ja edelleen jatkuvia lomautuksia.
  • Lomautettujen määrässä ei ole huomioitu osa-aikaisesti lomautettuja, joita ei myöskään lasketa työttömiksi työnhakijoiksi.

Vastaava muutos koskee myös koronakriisin aikana muiden työttömäksi jääneiden seurantaa. Myös niissä huomioidaan nyt myös työttömyysjaksot, joissa työnhaku on alkanut jo ennen työttömyyttä.

Arvio koronatilanteen vaikutuksista lomautuksiin ja alkaneisiin työttömyysjaksoihin on laadittu normaalitilannetta kuvaavan tilastollisen ennustemallin perusteella.*

Alkaneiden lomautus- ja työttömyysjaksojen lukumäärät päivittäin TE-toimistoissa alk. 16.3.2020

 
uusia lomautettuja n. 141 000 uusia työttömiä n. 20 000

Koronavirustilanteen vuoksi käynnistyneet yt-neuvottelut

Työnantajat Yt-neuvotteluiden piirissä Osuus kaikista, %
Etelä-Pohjanmaa 162 8 716 2,1
Etelä-Savo 114 7 668 1,8
Häme 222 10 772 2,6
Kaakkois-Suomi 147 15 056 3,6
Kainuu 39 2 397 0,6
Keski-Suomi 204 13 966 3,3
Lappi 115 5 872 1,4
Pirkanmaa 440 29 542 7,0
Pohjanmaa 245 24 944 5,9
Pohjois-Karjala 97 11 613 2,8
Pohjois-Pohjanmaa 266 23 038 5,5
Pohjois-Savo 197 10 537 2,5
Satakunta 298 9 329 2,2
Uusimaa 1 750 224 463 53,4
Varsinais-Suomi 476 22 568 5,4
Yhteensä 4 772 420 481 100

Päivitetty tieto, viimeisin päivitys 17.4. klo 13:00

Koska te-toimistot eivät saa järjestelmällisesti tietoa yt-neuvottelujen päättymisestä tai neuvottelutuloksista, taulukon luvuissa on mukana myös jo päättyneitä yt-neuvotteluja.

Tietoa luvuista

  • TE-toimistojen kirjaamat yt-neuvottelutiedot ovat alustavia. Mahdolliset lomautukset voivat alkaa vaiheittain ja edellyttävät lomautetun henkilön ilmoittautumista työnhakijaksi. Luvuissa ei ole mukana yt-ilmoituksia mahdollisista irtisanomissuunnitelmista.
  • Luvuissa näkyy vähintään 20 henkilöä työllistävien työnantajien ilmoitukset alkaneista tai alkavista yt-neuvotteluista ympäri maata. Alle 20 henkilöä työllistävien työnantajien ei yhteistoimintalain mukaan tarvitse ilmoittaa harkinnassa olevista lomautuksista TE-toimistolle.
  • Alueelliset luvut eivät kerro alueella sijaitsevista työpaikoista, vaan siitä miten paljon kunkin alueen TE-toimistoon on tehty ilmoituksia. Varsinkin isommat yritykset ilmoittavat tilanteestaan pääkonttorinsa sijainnin perusteella.
  • Lue tiedote TEM:n sivuilta: Koronaviruksen vaikutukset työllisyystilanteeseen

Asiasanat: