Tammikuussa 2019 maksetusta kertaerästä muutos, joka laajentaa kertaerän saajien joukkoa!

Kunnan pääneuvotteluryhmä hyväksyi 27.3.2020 pidetyssä kokouksessaan muutoksen 13.2.2018 solmittuun työ- ja virkaehtosopimukseen paikallisen tuloksellisuuteen perustuvan kertaerän perusteista ja maksamisesta.

Kyseessä on tammikuussa 2019 maksettu kertaerä (9,2 % varsinaisesta palkasta), joka edellytti, että palvelussuhde kuntaan/kuntayhtymään on alkanut viimeistään maanantaina 3.9.2018 ja jatkunut keskeytymättä vähintään sunnuntaihin 18.11.2018 saakka ja työntekijällä/viranhaltijalla on myös vähintään yksi palkallinen päivä em. ajanjaksona. Tätä kertaerää olivat sopimassa kaikki KVTES osapuolet eli KT ja pääsopijajärjestöt.

Tasa-arvovaltuutetulta tuli maaliskuussa 2020 lausunto, jonka mukaan kertaerä oli syrjivä niiden osalta, joilla ei ollut 3.9.-18.11.2018 välisenä aikana yhtään palkallista päivää siitä syystä, että he olivat äitiys-, vanhempain- tai hoitovapaalla. Lausunnon vuoksi KT ja pääsopijajärjestöt hyväksyivät muutoksen 13.2.2018 tehtyyn virka- ja työehtosopimukseen. Muutoksen jälkeen kertaerä maksetaan, mikäli työntekijä on ollut äitiys-, vanhempain- tai hoitovapaalla osan tai koko ajanjakson 3.9.-18.11.2018, eli yhden palkallisen päivän vaatimusta ei ole.

Kertaerä maksetaan ensimmäisenä mahdollisena palkanmaksupäivänä ja se ei edellytä, että palvelussuhde olisi tällä hetkellä voimassa. Viivästyskorkoa saatavalle ei kuitenkaan makseta.

Työnantajan on selvitettävä kertaerään oikeutetut mahdollisimman pian.

Lue lisää: Sopimus kertaerästä 27.3.2020 (pdf)