Suomen metsäkeskuksen sopimusneuvottelut jatkuvat

Tämän vuoden ensimmäinen neuvottelu Suomen metsäkeskuksen työehtosopimuksesta jouduttiin siirtämään sairastumisen vuoksi maanantaista 16.1. ensi viikon tiistaille 24.1.2023.

Voimassa olevan työehtosopimuksen mukaan meidän tulee neuvotella sopimuksen toisen vuoden palkankorotuksista. Lähtökohtaisesti neuvottelemme pelkästä palkkaratkaisusta. Mikäli palkantarkistusneuvotteluissa ei saavuteta neuvottelutulosta palkankorotuksista, on sopimus irtisanottavissa 30.1.2023 mennessä päättymään 28.2.2023. Siinä tapauksessa palkantarkistuksen lisäksi neuvotellaan koko työehtosopimuksen sisällöstä, korotusten tasosta ja sopimuskauden pituudesta.

Yleisestä vientisektorin neuvottelutilannetta voi seurata julkisuudessa ja huomata, että tilanne on kärjistymässä. Työnantajaliitot eivät halua tehdä muita työehtosopimuksia ennen kuin vientisektori on tehnyt neuvottelutuloksen, joka määrittelee sopimuskorotusten maksimitason ja sopimuskauden pituuden.

Palkansaajajärjestöjen (METO, LOIMU, JYTY) neuvottelukunta aloitti 18.1.2023 sopimustavoitteiden valmistelut tekstikysymyksissä Suomen metsäkeskuksen työehtosopimuksessa.

Lisätietoja: työmarkkina-asiamies Päivi Salin

Asiasanat: