Suomen metsäkeskuksen ja Suomen riistakeskuksen tes-neuvottelut pitkittyvät

Sopimusneuvotteluja on käyty tiheään tahtiin Suomen metsäkeskusta sekä Suomen riistakeskusta koskevissa sopimuksissa, mutta neuvotteluissa Palvelualojen työnantajat Paltan kanssa ei ole edetty. Näillä aloilla ollaan sopimuksettomassa tilassa, sillä sopimukset päättyivät jo 31.1.2020.

Jyty on muiden allekirjoittajajärjestöjen tavoin pyrkinyt etenemään neuvotteluissa. Yrityksistä huolimatta työntekijäpuolen ja työnantajaliitto Palta ry:n näkemykset ovat kaukana toisistaan. Tästä syystä mahdollisten neuvottelutulosten saaminen näille sopimusalolle pitkittynee edelleen. Neuvotteluja käydään kummallakin sopimusalalla ratkaisujen löytämiseksi.

Lisätietoja: Päivi Salin, työmarkkina-asiamies, paivi.salin@jytyliitto.fi

Asiasanat: