STTK: Hallitusohjelma on jallitusohjelma

STTK:n hallitus ei enää luota hallitusohjelmaan liittyvässä kolmikantaisessa työskentelyssä aitoon valmisteluun. Myös maan hallituksen talouspolitiikan lupaukset sulavat.

– Kyse on puhtaasti siitä, että työ- ja sosiaaliturvaan liittyvässä ”kehittämisessä” halutaan heikentää työehtoja ja työtaisteluoikeutta sekä työmarkkinoilla heikoimmassa asemassa olevien ja työttömien turvaa. Kun ennen vaaleja painotettiin vahvaa valtiontaloutta ja velanoton hillitsemistä, ensimmäisessä budjettiriihessään hallitus on kuittaamassa kymmenen miljardia lisävelkaa ja keventää hyvätuloisten verotusta muun muassa myymällä valtion omaisuutta. Hallitusohjelma on jallitusohjelma, ja äänestäjiä on johdettu harhaan, puheenjohtaja Antti Palola arvioi.

Hallituksen tavoite näyttää olevan Suomen nykyisen työmarkkinajärjestelmän romuttaminen niin, että ammattiliitoilta menisi kyky neuvotella työehdoista.

– Hallitus sanoo haluavansa viedä suomalaisia työmarkkinoita Pohjoismaiden suuntaan. Tosiasiassa hallitusohjelman työelämäkirjauksilla ei ole mitään tekemistä niin sanotun pohjoismaisen mallin kanssa, vaan siihen on valikoitu suomalaisille työnantajille ja yrittäjille mieluisat tavoitteet eikä työntekijöille anneta mitään vastineeksi. Hallituksen pohjoismainen tarina on satua, Palola toteaa.

STTK ei hallitusohjelman tavoitteita niele.
– Työtaisteluoikeuden rajoittaminen ei meille käy – puhumattakaan siitä, että ihmisiä vedettäisiin henkilökohtaiseen vastuuseen lakkoilusta. Työnantajien murehtimat laittomat työtaistelut eivät Suomessa ole todellinen ongelma.

Vientivetoista työmarkkinamallia koskeva hallitusohjelmakirjaus on epäonnistunut.
– Hallituksen kirjaama tavoite sitoa palkankorotusten enimmäistaso mahdollisessa sovittelussa vientialojen palkankorotuksiin on mahdoton. Muutos puuttuisi ammattiliittojen vapaaseen neuvotteluoikeuteen ja betonoisi naisten ja miesten välisen palkkaepätasa-arvon.

Työministeri on kertonut kutsuvansa työmarkkinajärjestöt ja muita toimijoita yhteiseen seminaariin marraskuussa. Ajankohta on toistaiseksi avoin.

– On hyvä, että ministeri haluaa vahvistaa vuoropuhelua työmarkkinaosapuolien välillä. Tämä ei kuitenkaan ole luonut palkansaajapuolella odotuksia sen suhteen, että ay-liikettä aidosti kuultaisiin. Tämä todettiin myös palkansaajakeskusjärjestöjen ja niiden työvaliokuntaliittojen johdon tapaamisessa viikko sitten.

Lisätietoja STTK:ssa: Antti Palola, puhelin 040 509 6030.

Katso hallitusohjelman vaikutukset työntekijän oikeuksiin ja toimeentuloon!

STTK on poliittisesti sitoutumaton ja moniarvoinen koulutettujen ammattilaisten keskusjärjestö, johon kuuluu 13 jäsenliittoa ja noin puoli miljoonaa jäsentä. Olemme työssämme vastuullisia, oikeudenmukaisia ja rohkeita. Visiomme on hyvinvoiva ja menestyvä työntekijä.

Asiasanat: