SOTE-sopimuksen neuvottelut alkoivat

​Ammattiliitto Jyty aloitti neuvottelut sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimuksesta eli SOTE-sopimuksesta maanantaina 17.1.2022. Ensimmäisellä kerralla sovittiin neuvotteluiden alustava aikataulu ja se, että seuraavassa kokouksessa keskiviikkona 26.1. pääsopijajärjestöt ja KT esittelevät sopimustavoitteitaan. Jyty ja JHL esittävät tavoitteet yhteisen neuvottelujärjestön, Julkisen alan unioni JAU ry:n nimissä.

Sopimusneuvotteluja koordinoi kunta- ja hyvinvointialueiden pääneuvotteluryhmä kaikilla sopimusaloilla (SOTE, KVTES, TS jne.). Pääneuvotteluryhmässä päätetään mm. palkankorotusten tasosta. Jyty haluaa mm. reilut sekalinjaiset matalampia palkkoja huomioivat yleiskorotukset ja erillisen palkkaohjelman.

Tekstien osalta SOTE-sopimuksessa neuvotellaan lähinnä palkkaus- ja työaikaluvuista, koska muut määräykset tulevat KVTES:stä. Jytyllä on mm. lukuisia työaikamääräyksiä kehittäviä tavoitteita. Neuvotteluissa kiinnitetään erityistä huomiota palkkatasa-arvon ja työhyvinvoinnin toteutumiseen.

Ammattiliitto Jytyn neuvottelijat SOTE-sopimuksessa ovat työmarkkina-asiamies Marko Heikkinen ja työmarkkinalakimies Anniina Kannelsuo.

Neuvotteluissa henkilöstöä edustaa kolme kunta-alan pääsopijajärjestöä: Julkisen alan unioni JAU, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ja Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote ry. Työnantajia neuvotteluissa edustaa KT Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat.

SOTE-sopimus

  • yhteensä n. 180 000 palkansaajaa.
  • sopimuksen piirissä olevien jytyläisten ammattinimikkeitä ovat mm. osastonsihteeri, kodinhoitaja, laitoshuoltaja, ohjaajaa, palvelusihteeri, välinehuoltaja, hoitaja ja perhetyöntekijä ym.

Lue lisää Jytyn sopimusneuvotteluista ja -tavoitteista:

Lisätiedot Jytyssä:

Marko Heikkinen, työmarkkina-asiamies
Anniina Kannelsuo, työmarkkinalakimies

Asiasanat: