SOTE-sopimuksen keskitetty erä maksetaan yleiskorotuksena

JAU, Juko ja KT ovat sopineet, että sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön työ- ja virkaehtosopimukseen (SOTE-sopimus) kuuluva 0,5 prosentin suuruinen keskitetty erä maksetaan yleiskorotuksena 1.10.2022 alkaen.

SOTE-sopimuksen piirissä olevan työntekijän tai viranhaltijan tehtäväkohtaista palkkaa sekä henkilökohtaista lisää korotetaan 0,5 prosentilla. Sopimuksen mukaan myös vähimmäispalkkaa korotetaan 0,5 prosentilla.

Hyvinvointialueiden aloitusajankohdasta 1.1.2023 johtuen osapuolet painottavat, että korotukset tulisi saada maksuun tästäkin syystä ennen vuodenvaihdetta. Näin myös palkansaajan tehtäväkohtainen palkka ja henkilökohtainen lisä ovat oikeat siirryttäessä hyvinvointialueiden palvelukseen.

Tarkempaa tietoa keskitetyn erän maksamisesta löytyy KT:n yleiskirjeestä, jonka pääsopijajärjestöt KT, JAU (Jyty ja JHL) ja JUKO ovat yhdessä laatineet.

Kunta-alaa sekä uusia hyvinvointialueita koskevien virka- ja työehtosopimusten mukaan ensimmäinen palkankorotusajankohta oli jo 1.6.2022, jolloin palkkojen yleiskorotus oli 46 euroa tai vähintään 2 %. Tämä yleiskorotus tuli maksuun taannehtivasti. Tämän lisäksi nyt tulee siis lisää palkankorotusta, joka maksetaan 0,5 % yleiskorotuksena 1.10. alkaen.

Toisena sopimusvuonna 2023 yleiskorotus on 1,5 % 1.6.2023 alkaen. Samalla palkkoja korotetaan paikallisesti sovittavalla järjestelyerällä 0,4 %. Kolmantena sopimusvuonna 2024 yleiskorotus on 1,5 % 1.6.2024 alkaen ja paikallinen järjestelyerä on 0,4 %. Sopimukseen on kuitenkin kirjattu, että vuosien 2023 ja 2024 korotukset ovat kustannusvaikutukseltaan vähintään ns. vientialojen sopimusten suuruiset.

Lisäksi sopimusratkaisu sisältää viisivuotisen palkkojen kehittämisohjelman vuosille 2023–2027, joka nostaa palkkoja 5,1 % normaalien sopimuskorotusten päälle. Kehittämisohjelmalla korjataan palkkausepäkohtia ja turvataan henkilöstön saatavuutta. SOTE-sopimuksen sopimuskausi on 1.5.2022–30.4.2025.

Asiasanat: