Opiskelijoiden ohjaukseen uusi hyvät käytännöt -opas

Yksityisen sosiaalipalvelualan työmarkkinajärjestöt ovat laatineet työpaikoilla tapahtuvaan opiskelijoiden ohjaukseen oppaan, jota voi hyödyntää myös muilla ammattialoilla. Onnistuneen ohjauksen periaatteet -oppaan tarkoituksena on nostaa esiin hyviä käytäntöjä ja vinkkejä työpaikoilla tapahtuvaan oppimiseen. Oppaasta on apua opiskelijan opintoihin liittyvän työharjoittelun tai oppisopimusopiskelijan onnistuneelle ohjaukselle.

Jyty on ollut mukana oppaan laadinnassa yhteistyössä muiden yksityisen sosiaalipalvelualan työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen kanssa. Opas on lisätty yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimussivulle.

Oppaassa käsitellyt teemat:

  1. Perehdytys
  2. Opiskelija osana
    työyhteisöä
  3. Opiskelijan ohjaaminen
  4. Nimetty ohjaaja
  5. Yhteistyö oppilaitoksen
    sekä työnantajan ja työntekijän välillä

Lue lisää oppaasta: Onnistuneen ohjauksen periaatteet 2020 (pdf)