Mielipidekirjoitus: Koronavirusepidemian aikana ei saa unohtaa nuoria eikä nuorisotyötä

Koronavirusepidemian takia nuorisotilat ja niiden perinteiset ohjaustoiminnat ovat suljettuina valtioneuvoksen päätöksellä ja valmiuslain mukaisesti ainakin seuraavan kuukauden. Ammattiliitto Jytyn mielestä nyt ei pidä lomauttaa nuorisotyön ammattilaisia, joilta nuoret saavat tärkeää tukea ja turvaa kriisin aikana. Nuorisotoiminnan resursseja täytyy päinvastoin vahvistaa tällaisessa poikkeuksellisessa kriisitilanteessa, jotta ehkäistään nuorten syrjäytymistä.

Suomea pidetään useilla mittareilla maailman turvallisimpana maana, mutta nyt nuorten usko tulevaisuuteen ja arkeen horjuu voimakkaasti. Nuorilla on entistä suurempi tarve tulla kohdatuiksi ja päästä keskustelemaan asioista, jotka huolestuttavat ja vaikuttavat heidän arkeensa.

Nuorisotyön tavoitteena on, että nuorten arkirytmiä tuetaan tarjoamalla kohtaamishetkiä samoilla aukioloajoilla, samoina viikonpäivänä, tuttujen osallistujien ja ohjaajien kesken. Nyt kohtaamisen tila on vain toinen – fyysisistä tapaamisista siirrytään etäpalveluihin verkkoon ja someen.

Nuorten aito kokemus siitä, että he ovat osa yhteisöä, synnyttää turvallisuutta. Yhdessä yhteisöllisyys ja turvallisuuden tunne lisäävät nuorten hyvinvointia ja vähentävät riskiä syrjäytyä.

Nuorisotyön ammattilaiset ovat eräs Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jytyn keskeisistä ammattialoista ja jytyläisten joukossa on tuhansia alalla työskenteleviä ja alalle tulossa olevia opiskelijoita.

Nuorisotyöntekijöillä ja nuorten parissa työskentelevillä on merkittävä yhteiskunnallinen rooli. Kiitos kaikille nuorisotyössä toimiville, että olette varmistamassa nuorten turvallista kasvua nyt ja tulevaisuudessa.

Maija Kuittinen
alueasiamies (yhteisöpedagogi ylempi amk)
Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry

Pekka Laukkanen
suunnittelija (yhteisöpedagogi ylempi amk)
Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry

Asiasanat: