Maakuntaverokomitean mietintö luovutettiin valtioneuvostolle 11.3.2021

Maakuntaveron käyttöönottoa selvittävän parlamentaarisen komitean työ on valmistunut. Parlamentaarisen maakuntaverokomitean tehtävänä oli selvittää ja arvioida maakuntien verotusoikeutta maakuntien rahoituslähteenä.

Komitean toimeksianto perustui pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman kirjaukseen, jonka mukaan maakuntien verotusoikeus valmistellaan parlamentaarisessa komiteassa.

”Maakuntaverokomitean mietintö on ensimmäinen maakuntaverosta tehty kattava selvitys. On arvokasta, että meillä on nyt asiantuntijoiden tuottamaa tietoa maakuntaverosta”, sanoo parlamentaarisen maakuntaverokomitean puheenjohtaja, kansanedustaja Esko Kiviranta.

Komitea arvioi maakuntaveroa eri näkökulmista ja tarkasteli sen edellyttämiä muutoksia verojärjestelmään ja verotuloihin perustuvaan tulopohjien tasausjärjestelmään.  Komitean mietinnössä tarkastellaan maakuntaveron lähtökohtia sekä sote-uudistuksen yhteydessä perustettavien hyvinvointialueiden tehtäviä ja rahoitusta kolmen skenaarion avulla:

1.    ei maakuntaveroa
2.    pieni maakuntavero
3.    laaja maakuntavero

Komitean työssä havaittiin sekä maakuntaveron käyttöönoton puolesta, että sitä vastaan puhuvia seikkoja. Mietinnön mukaan keskeisimmät maakuntaveron käyttöönottoa tukevat argumentit liittyvät alueellisen itsehallinnon vahvistamiseen, taloudellisiin kannustimiin sekä investointien rahoitukseen. Maakuntaveron käyttöönottoa vastaan puhuvista seikoista keskeisimmät ovat sen työn verotukseen aiheuttama kiristymispaine sekä alueiden eroista seuraavat riskit verotuksen alueellisten erojen kasvuun ja palveluiden yhdenvertaisuuden heikkenemiseen.

Komitea toteaa, että maakuntaveron käyttöönoton tarpeellisuutta tulisi arvioida siinä vaiheessa, kun hyvinvointialueiden rahoitusmallin toimivuudesta on saatu riittävästi kokemusta ja jos niiden tehtäväkenttää mahdollisesti olennaisesti laajennetaan. Tällöin tulisi tarkastella laajasti julkisen sektorin tehtäviä, rahoitusta ja veronsaajien asemaa.

Komiteamietintöön sisältyy neljän jäsenen eriävät mielipiteet.

Lue tiedote Valtioneuvoston kanslian sivuilta (www.vnk.fi):