Kuntavaalijärjestelyissä huomioidaan turvallisuus

Oikeusministeriö valmistelee kuntavaaleja yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa. Oikeusministeriö ja THL seuraavat epidemiatilannetta tarkasti ja täsmentävät ohjeita vaalijärjestelyistä tarpeen mukaan. Äänioikeutetut saavat maaliskuussa äänioikeusilmoituksen yhteydessä ohjeet turvalliseen äänestämiseen. 
 
Tavoitteena on varmistaa turvallinen äänestäminen epidemiatilanteesta riippumatta. Suomessa on hyvät valmiudet järjestää kuntavaalit myös koronatilanteessa.

Kuntavaalien ehdokashakemukset jätettävä 9. maaliskuuta 

Kuntavaaleissa voi asettua ehdokkaaksi kotikunnassaan. Edellytyksenä on myös, että ehdokkaaksi asettuvalla on äänioikeus kuntavaaleissa jossakin kunnassa.

Ehdokkaita voivat asettaa puolueet ja valitsijayhdistykset. Puolueet asettavat ehdokkaansa sääntöjensä edellyttämällä tavalla. Valitsijayhdistyksen voi perustaa kunnan asukasluvusta riippuen kymmenen, viisi tai kolme samassa kunnassa äänioikeutettua henkilöä. 

Kuntavaalien ehdokashakemukset on jätettävä kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 9. maaliskuuta ennen klo 16. Vaaliliitoista ja yhteislistoista on annettava ilmoitus samanaikaisesti ehdokashakemuksen kanssa.

Kunnan keskusvaalilautakunta vahvistaa ehdokasasettelun 18.3.2021 ja laatii listan ehdokkaista sekä heidän ehdokasnumeroistaan. Tiedot kuntavaaliehdokkaista löytyvät illalla 18.3. osoitteesta www.vaalit.fi.
 
Ennakkoäänestyspaikat: https://tulospalvelu.vaalit.fi/KV-2021/fi/aanestyspaikat.html

Asiasanat: