Jytyn valtuusto piti jäsenmaksun ennallaan, kassamaksu aleni

Jytyn liittovaltuusto kokoontui sääntömääräiseen syyskokoukseen Joensuuhun 27.28.11. Valtuusto päätti pitää yhtenäisen prosentuaalisen jäsenmaksun ennallaan 1,32 %:ssa sekä korotetusta jäsenmaksusta ilmoittaneilla yhdistyksillä 1,40 %:ssa ennakonpidätyksen alaisesta palkasta, joihin sisältyy myös työttömyyskassan osuus.  Jytyn JYTK-työttömyyskassan jäsenmaksu aleni vuositasolla 8,40 eurolla 84 euroon. Vertailun vuoksi esim. YTK:n eli ns. Loimaan kassan jäsenmaksu on 92 euroa.

Valtuusto hyväksyi yhdistysten saamaksi jäsenmaksupalautukseksi 20 %. Kuluvana vuonna korotetun jäsenmaksun yhdistyksiä oli vain kuusi lähes 200:sta Jyty-yhdistyksestä. Korotettua jäsenmaksua maksaneet yhdistykset saavat jäsenmaksupalautuksena lisäksi 1,32 %:n ja 1,40 %:n välisen erotuksen kokonaisuudessaan. Prosentuaalisesta jäsenmaksusta liiton osuus on sama kuin aiemmin eli 1,056 %.

Euromääräisen jäsenmaksun suuruudeksi päätettiin sama kuin aiemmin eli viisi euroa kuukaudelta. Sitä maksavat prosentuaalisen jäsenmaksun sijaan henkilöt, jotka määräaikaisesti vähintään kuukauden ajaksi ovat jääneet vaille palkkaa tai ansiosidonnaista työttömyyskassan maksamaa etuutta. Sitä ei peritä vapaajäseniltä eikä varusmies- tai siviilipalveluksessa olevilta. Euromääräisestä viiden euron jäsenmaksusta yhdistyksille palautetaan yksi euro kuukaudelta eli 20 %.

Kannatusjäsenmaksun suuruudeksi päätettiin sama kuin aiemmin eli vähintään 36 euroa vuodessa. Suurin osa kannatusjäsenistä on eläkeläisjäseniä. Opiskelijamaksu yhdistykselle on kolme euroa kuukaudessa eli 36 euroa vuodessa.

Liittovaltuusto hyväksyi talousarvion ja toimintasuunnitelman lisäksi myös Jyty ry:n vaalijärjestykseen tehdyt muutokset sekä Jytyn strategian toimintaympäristön muutokset. Myös Jytyn ja JHL:n muodostaman neuvottelujärjestö JAU:n yhteiset työehtosopimustavoitteet hyväksyttiin – niiltä osin kuin ne ovat valmiit –  alkavaa neuvottelukierrosta varten. Jos muutoksiin on tarvetta, tavoitteet julkistetaan neuvottelujen alkaessa tammikuun puolen välin aikoihin, jolloin tiedetään tarkemmin myös muiden liittojen tavoitteet.  

Lue sopimustavoitteista tästä: https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Jytyn-edunvalvontajohtaja-Lounasmaa-Kunnon-palkankorotus-%E2%80%93-ja-kiky-tunnit-pois.aspx