Jytyn linjaus rokotepassista

​Jyty on seurannut viranomaisten linjauksia koronaan liittyvien toimenpiteiden osalta. Yksilön vapauden rinnalla kulkee koko ajan kansalaisten yleinen turvallisuus ja uhka sen menettämisestä.

Terveydenhuollossa työskentelevien ja siellä asiakkaina ja potilaina olevien turvallisuudesta huolehtiminen on paitsi työnantajien myös jokaisen siellä työskentelevän vastuulla. Koska rokotuksilla voidaan merkittävästi vähentää sairastumisen riskejä ja taudin vakavampia tautimuotoja, on järkevää varmistaa, että terveydenhuollossa työskentelevillä on asiaankuuluvat rokotukset. Toisena vaihtoehtona on testaus, mutta se on käytännössä hyvin hankala toteuttaa siinä laajuudessa, joka riittävästi varmistaisi sen, ettei työntekijällä ole koronaa.

Esillä on ollut myös se, että työntekijä, joka ei näytä rokotustodistusta/ei ole rokotettu, siirretään tekemään mm. toimistotyötä. Tämä ei ole jytyläisten toimistotyössä olevien edun mukaista. Korona ei tule poistumaan ”kuvioista” pitkään aikaan, ja siksi on odotettavissa, että viranomaisohjeistukset tulevat tiukkenemaan ja tämän myötä työnantajien toimenpiteet myös.

On myös mahdollista keskustella työpaikoilla siitä, mitkä työt ovat sellaisia, joissa ollaan suoraan tekemisissä potilaiden/asiakkaiden kanssa ja missä näin ei ole. Rokotepassi ei viimeksi mainittujen osalta ole silloin välttämätön. Jos työnantaja kuitenkin edellyttää rokotepassia työhön tulemisen ehdoksi, tätä pitää noudattaa ja asiaa selvitetään tarvittaessa.

Tartuntatautilaissa on jo nyt kirjaus siitä, että ellei erityinen muuta edellytä, vaaditaan sote-henkilöstöltä täysi rokotussuoja silloin, kun he työssään kohtaavat tartuntatautien vakaville seuraamuksille alttiita asiakkaita tai potilaita. Tällä hetkellä edellytetään mm. influenssarokotetta. Koronarokotteen lisääminen tähän listaukseen on Jytyn näkemyksen mukaan hyvä arvioida.

Lisätietoja saat työsuhdeneuvonnan palvelunumerosta tai sähköpostista.

Asiasanat: