Jyty tukee kansalaisaloitetta varhaiskasvatuksen suhdeluvuista

Jyty tukee kansalaisaloitetta varhaiskasvatuksen suhdelukujen tarkemmasta määrittelystä. Kansalaisaloitteen tavoitteet tukevat hyvin myös STTK:n varhaiskasvatusryhmän varhaiskasvatuslain päivittämiseen asettamia tavoitteita. Ammattiliitto Jytyn ydinajatuksena on, että lasten turvallisuus ja laadukas palvelu edellyttävät riittävää kasvattajahenkilöstöä – kaikkina toimintapäivinä, koko päivän ajan ja kaikissa lapsiryhmissä.

Kansalaisaloitteella on neljä suhdelukujen tarkempaan määrittelyyn liittyvää tavoitetta:

  1. Suhdeluvuista ei saa poiketa ennalta tiedettyjen poissaolojen takia.
  2. Suhdeluvuista saa poiketa enintään yhden päivän ajan.
  3. Suhdelukuja tarkastellaan ryhmätasolla.
  4. Puolipäiväisyyden poistaminen

Kansalaisaloitteella on jo 10 000 tukijaa, mutta allekirjoituksia tarvitaan vielä 40 000 lisää!

> Käy allekirjoittamassa aloite 4132: https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/4132


HUOM! Kansalaisaloite pantiin vireille
3.4.2019. Aloitteen ilmoitusten kerääminen päättyy kuusi kuukautta aloitteen päiväyksestä.

Lisätietoja netissä:

Aloitteen oma verkkosivu: https://suhdeluvut.wordpress.com/
Facebook: https://www.facebook.com/suhdeluvut/

Lisätietoja Jytyssä:

työmarkkina-asiamies Hanna Koskenheimo

Asiasanat: