Jyty liittyi avoimuusrekisteriin

Avoimuusrekisterin tehtävänä on avata järjestöjen, yritysten ja eri organisaatioiden vaikuttamistyötä eduskunnan ja ministeriöiden suuntaan. Myös Jyty on liittynyt rekisteriin ja raportoi jatkossa sidosryhmäyhteistyöstään avoimuusrekisterin vaatimusten mukaisesti.

Vuosia työstetty avoimuusrekisteri otetaan Suomessa käyttöön vuoden 2024 aikana. Suomi on ensimmäinen Pohjoismaa, jossa tällainen rekisteri otetaan käyttöön. Kaikkien suunnitelmallista vaikuttamistyötä ministeriöiden ja eduskunnan suuntaan tekevien organisaatioiden tuli ilmoittautua avoimuusrekisteriin maaliskuun 2024 loppuun mennessä. Ensimmäiset raportoinnit, eli tiedot siitä keitä organisaatio on tavannut ja mistä aiheesta, julkaistaan alkusyksyllä 2024.

Jyty pitää avoimuusrekisteriä erinomaisena demokratian vahvistamisen välineenä. Jyty on tehnyt vaikuttavaa ja laajaa vaikuttamistyötä jo yli sadan vuoden ajan – olemme Suomen vanhin kunta-alan ammattiliitto. Teemme myös jatkossa aktiivista työtä sen eteen, että jäsentemme ääni tulee lainsäädännössä kuulluksi.

Jyty alkaa osana rekisteriin ilmoittautumista raportoida sidosryhmäyhteistyöstään ja siihen liittyvistä teemoista nettisivuillaan. Vaikuttamistyömme on kiteytettynä tiedon tarjoamista päättäjille ja jäsentemme etujen ajamista yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Teemme tätä tapaamisten, yhteydenottojen ja kampanjoiden lisäksi mm. erilaisissa työryhmissä ja antamillamme lausunnoilla.

Lisätiedot:

Järjestöjohtaja Eveliina Reponen, puh. 043 826 7960, eveliina.reponen@jytyliitto.fi

Asiasanat: