Jyty ei hyväksy Jyväskylän kaupungin epäoikeudenmukaisia henkilöstösäästöjä

Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty paheksuu Jyväskylän kaupungin henkilöstöön kohdistuvia säästösuunnitelmia. Jyty ei hyväksy säästöjä, jotka kohdistuisivat erityisesti tiettyihin matalapalkkaisiin ja naisvaltaisiin henkilöstöryhmiin.

– Jyväskylän kaupungin 27.10. päättyneissä yt-neuvotteluissa säästötoimien vaihtoehdoista ei
ole käyty aitoa keskustelua henkilöstön edustajien kanssa, jolloin henkilöstöllä olisi oikeita vaikuttamisen mahdollisuuksia, Jytyn puheenjohtaja Maija Pihlajamäki sanoo.

Jyväskylän kaupunki suunnittelee henkilöstön irtisanomisia, osa-aikaistamisia, irtisanomisperusteisia työehtomuutoksia ja mittavia lomautuksia vuoden 2021 aikana. Osaa lomautuksista esitetään epämääräisesti ilman selkeää esitystä siitä, miten ne aiotaan toteuttaa ja ns. varatoimenpiteenä, jos taloustilanne edelleen heikkenee.

Säästötoimien kohteeksi joutuisi ensisijaisesti jo ennestään matalapalkkaiset työntekijät, jotka työskentelevät mm. koulunkäynninohjaajina perusopetuksessa sekä varhaiskasvatuksen ja liikuntapalvelujen tehtävissä. Esimerkiksi ehdotus vain tiettyjen henkilöstöryhmien lomauttamisesta loma-aikoina on hyvin epäoikeudenmukainen.

Talouden tervehdyttämisen keinoina kaupungin henkilöstöjärjestöt esittivät yt-neuvottelujen kuluessa mm. veroprosentin korottamista nykyisessä koronatilanteessa. Jyväskylän tuloveroprosentti on tällä hetkellä 20, joka on keskimääräinen kunnallisveroprosentti Suomessa. Neuvotteluissa esitettiin myös työvoiman joustavaa hyödyntämistä yli palvelurajojen, jonka lisäämistä kaupunki on tosin ilmoittanut valmistelevansa. Työhyvinvointiin ja työskentelyolosuhteisiin panostamalla saataisiin myös sairauspoissaoloja vähennettyä, mistä tulisi työnantajalle huomattavia säästöjä.

– Jyväskylän kaupungin johto voisi ottaa esimerkkiä Turun kaupungin ilmoituksesta lomauttaa koko johtoporras kahdeksi viikoksi. Säästötoimenpiteiden täytyy olla oikeudenmukaisia, eikä kohdistua vain tiettyihin henkilöstöryhmiin, Pihlajamäki huomauttaa.

Jyväskylän kaupunki on ilmoittanut, että kaupunginhallitus tekee talousarvioehdotuksen kokouksessaan 16.11. ja kaupunginvaltuusto päättää talousarviosta 23.11.

– Jos tilanteeseen ei löydetä neuvotellen henkilöstön kanssa oikeudenmukaista ratkaisua, Jyty varautuu jatkossa järjestöllisiin toimenpiteisiin, Jytyn puheenjohtaja varoittaa.

Jyty ei kuitenkaan osallistu JHL:n julistamaan lakkoon Jyväskylässä perjantaina 30.10. Korostamme, että Jytyn jäsenet tekevät lakon aikana ainoastaan omat työnsä ja työtehtävänsä, ei muiden työntekijöiden lakonalaista työtä.

Lisätietoja medialle: Jytyn puheenjohtaja Maija Pihlajamäki, puh. 0400 537 756,
maija.pihlajamaki@jytyliitto.fi

Jyty edustaa noin 50 000 kuntien, kuntayhtymien, seurakuntien ja yksityisten palveluksessa olevaa viran- ja toimenhaltijaa. Jäsenistöstä naisia on noin 84 prosenttia. Jyty on kunta-alan vanhin ammattiliitto ja STTK:n jäsenliitto.

Jytyn jäsentiedote Jyväskylän kaupungilla työskenteleville:

Jyty ei osallistu Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n julistamaan lakkoon Jyväskylässä perjantaina 30.10.2020. Myöskään muut ammattiliitot eivät ole ilmoittaneet osallistuvansa lakkoon perjantaina 30.10. JHL:n julistama lakko koskee Jyväskylän kaupungilla työskenteleviä koulunkäynninohjaajia, varhaiskasvatusta ja liikuntapalveluja.

Kyseessä on työtaistelu ja Jytyn jäsenet eivät tee lakonalaista työtä. Jytyläiset menevät normaalisti töihin ja tekevät ainoastaan omat työnsä ja työtehtävänsä. Se, että työnantaja ilmoittaa työtaistelun olevan laiton,
ei asiaa muuta. On myös muistettava, että vuoronvaihtoon ja ylityön tekemiseen vaaditaan aina työntekijän suostumus.

Lisätietoja Jytyn jäsenille Jyväskylän kaupungilla:

Ulla Sinikka Sihvonen
Jytyn pääluottamusmies, Jyväskylän kaupunki
puh. 050 433 0058,
ulla.sinikka.sihvonen@jyvaskyla.fi 

Minna Sell
Jyty Jyväskylä ry:n puheenjohtaja
puh. 040 867 2719,
minna.sell@jyvaskyla.fi

Satu Leivonsalo
Alueasiamies (Keski-Suomi)
puh. 0400 482 665, satu.leivonsalo@jytyliitto.fi

Jytyn luottamusmiehet Jyväskylän kaupungilla:
https://jyvaskyla.jytyliitto.net/luottamusmiehet/

Jytyn edunvalvontaosaston työsuhdeneuvonta palvelee sähköpostitse tyosuhdeneuvonta@jytyliitto.fi tai palvelunumeroista.

Asiasanat: