Jyty antoi lausunnon työvoimapalveluiden uudistuksesta: Henkilöstösiirroissa ei saa olla kahden kastin väkeä

puheenjohtajan nuija mintunvihreällä taustalla

Jyty on antanut lausunnon työvoimapalveluiden uudistusta koskevasta lakipaketista. Lausunnossa otettiin kantaa liikkeen luovutuksen ulottamiseen myös 1.1.2025 jälkeiseen aikaan, kun työllisyysalueiden sisällä mahdollisesti siirretään henkilöstöä edelleen.

Esityksen mukaan henkilöstön siirtämiseen työllisyysalueen sisällä 1.1.2025 jälkeen sovellettaisiin liikkeen luovutusta koskevia säännöksiä, mikä on Jytyn mielestä kannatettavaa. Sen sijaan pidämme huonona, että tällaisissa tilanteissa liikkeen luovutus koskisi automaattisesti vain valtiolta siirtyneitä työntekijöitä, muttei sen sijaan siinä välissä esimerkiksi kuntiin palkattuja uusia työvoimapalveluiden työntekijöitä.

TE-palvelujen järjestämisvastuu siirtyy kunnille ja työllisyysalueille ensi vuoden alusta 1.1.2025. Jyty neuvottelee keskeisistä kunta-alan työehtosopimuksista ja edustaa näin myös kunnissa työskenteleviä työvoimapalveluiden työntekijöitä.

Lue lausunto kokonaisuudessaan:

Asiasanat: