Jyty aloitti kunta-alan sopimusneuvottelut

Jyty aloitti neuvottelut kunta-alan työ- ja virkaehtosopimuksista tiistaina 14.1.2020 yhdessä muiden pääsopijajärjestöjen kanssa. Pääneuvotteluryhmä kokoontui klo 14 Kuntatalossa Helsingissä.

Neuvotteluosapuolina ovat KT Kuntatyönantajat sekä kunta-alan pääsopijajärjestöt Julkisen alan unioni JAU (Jyty ja JHL), Kunta-alan koulutettu hoitohenkilöstö KoHo (Tehy ja Super) ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO.

Pääneuvotteluryhmän puheenjohtajana toimii kunta-alan työmarkkinajohtaja Markku Jalonen.

Pääneuvotteluryhmässä Jytyä edustavat puheenjohtaja Maija Pihlajamäki ja edunvalvontajohtaja Marja Lounasmaa.

Ensimmäisessä neuvottelussa keskusteltiin mm. yleisestä
sopimustilanteesta, neuvottelujen organisoinnista, työryhmien työskentelystä,
kiky-tunneista, sopimuskauden pituudesta ja paikallisesta sopimisesta. Työryhmät jatkavat työskentelyään. Seuraava pääneuvotteluryhmän kokous on 12.2 klo 8-10.

Jyty neuvottelee kahdessa merkittävässä kunta-alan sopimuksessa, jotka ovat yleinen työ- ja virkaehtosopimus KVTES ja kunnallisen teknisen henkilöstön sopimus TS.

Jyty julkaisi neuvottelujen alkaessa 14.1.2020 mediatiedotteen:
Jyty: Kunnon palkankorotus, kiky-tunnit pois

Seuraa sopimusneuvotteluja Jytyn nettisivuilta:
Sopimusneuvottelut 2019-2020

Asiasanat: