Hyvinvointialueiden väliaikaisten valmistelutoimielinten toiminta käynnistynyt koko maassa

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen toimeenpano alkoi alueilla väliaikaishallinnon asettamisella. Aikataulu on ollut tiukka, sillä kuntien ja muiden toimijoiden oli sovittava alueensa toimielinten kokoonpanosta elokuun loppuun mennessä.

Hyvinvointialueiden väliaikaiset valmistelutoimielimet on nyt asetettu kaikilla hyvinvointialueilla, vahvistaa kuntaministeri Sirpa Paatero.

”On erinomaista, että alueilla on saatu hyvässä yhteistyössä valmistelu käyntiin. Tarvitsemme uudistuksen toimeenpanoon kuntia, kuntayhtymiä, erityishuoltopiirejä, pelastuslaitoksia ja muita alueen toimijoita. Aikaa ei ole hukattavaksi, joten toimiva yhteistyö alueella on ensiarvoisen tärkeää, jotta uudistus saadaan turvallisesti maaliin vuoden 2023 alkuun mennessä” ministeri Paatero toteaa.

Valtio rahoittaa hyvinvointialueille niiden toiminnan ja hallinnon käynnistymisestä aiheutuvia kustannuksia valtionavustuksina. Maksatukset alueille ovat jo toteutuneet sitä mukaa, kun järjestäytyminen alueilla on edennyt. Osalla alueista toiminta käynnistyi heti heinäkuun alussa valmistelutoimielimen työjärjestyksen hyväksymisellä ja ensimmäisillä rekrytoinneilla, osalla alueista vauhtiin on päästy toden teolla elokuun lopulla. Rekrytointien odotetaan etenevän syksyn kuluessa kaikilla alueilla.

Väliaikainen valmistelutoimielin vastaa toimeenpanosta, kunnes aluevaltuustot aloittavat maaliskuussa 2022. Toimielin johtaa hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelua ja käyttää sitä koskevaa päätösvaltaa sekä vastaa tehtäviinsä liittyvästä puhevallan käyttämisestä. Väliaikaisen valmistelutoimielimen on esimerkiksi käynnistettävä hyvinvointialueen toiminta ja hallinto sekä hyväksyttävä talousarvio. Se valmistelee esimerkiksi ehdotukset hyvinvointialueen hallintosäännöstä, johtamisjärjestelmästä sekä tuotanto- ja yhteistyörakenteista.