Hallitus esittää koronaepidemian vuoksi palkatta pois töistä oleville väliaikaista tukea

Ansionmenetystä korvattaisiin silloin, kun vanhempi jää palkatta kotiin hoitamaan lasta epidemian aikana. Ansionmenetystä korvattaisiin myös tilanteessa, jossa henkilö on ohjattu karanteenia vastaaviin olosuhteisiin palattuaan ulkomailta Suomeen.

Koronaepidemian vuoksi palkatta töistä poissa olevat voisivat hakea väliaikaista tukea. Tuki korvaisi vanhemman ansionmenetystä ja turvaisi toimeentuloa silloin, kun vanhempi on palkatta poissa työstään hoitaakseen kotona varhaiskasvatuksessa tai perusopetuksen 1-3 vuosiluokalla olevaa lastaan hallituksen koronavirusepidemian torjumiseksi antamien suositusten mukaisesti. Tukeen olisi oikeutettu myös erityisen tuen tarpeessa olevan oppilaan sekä pidennetyn oppivelvollisuuden ja valmistavan opetuksen piirissä olevan oppilaan vanhempi.

Oikeus tukeen olisi Suomessa työ- tai virkasuhteessa olevalla vanhemmalla tai huoltajalla, tai vanhemman tai huoltajan kanssa samassa taloudessa asuvalla puolisolla.

Etuutta maksettaisiin myös ulkomailta Suomeen saapuville henkilöille, jotka on ohjattu karanteenia vastaaviin olosuhteisiin, ja ovat tästä syystä palkattomasti poissa töistä. Korvauksen edellytys on Suomessa voimassa oleva työ- tai virkasuhde. Tukea maksetaan korkeintaan 14 vuorokauden ajan Suomeen saapumisesta.

Myös maahan saapuva kausityöntekijäryhmä voisi saada tukea, jos työsuhteen alussa on kahden viikon palkaton poissaolo karanteenia vastaavissa olosuhteissa.

Korvausta maksettaisiin, jos ansionmenetystä ei korvata muun lain, kuten tartuntatautilain, nojalla. Korvauksen saaminen edellyttäisi työntekijän ja työnantajan välistä sopimusta palkattomasta poissaolosta.

”Ihmisten toimeentulon turvaaminen kriisin keskellä on hallituksen keskeisiä tavoitteita. Tällä esityksellä pyritään parantamaan rajoittamistoimien takia työstä pois jääneiden ihmisten ja perheiden taloudellista tilannetta”, sanoo sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen.

Tuki olisi saman suuruinen kuin vähimmäismääräinen vanhempainpäiväraha eli 28,94 euroa arkipäivältä (723,50 euroa kuukaudessa). Tukea on tarkoitus maksaa 16.3. lähtien poikkeusolojen ajan. Koululaisten vanhemmille tukea maksettaisiin enintään koulun lukukauden ajalta. Tukea voitaisiin hakea takautuvasti ja sen toimeenpanon yksityiskohdista tiedottaisi Kansaneläkelaitos (Kela).

Kokonaisuudessaan tukeen varattaisiin 94 miljoonaa euroa. Etuuden rahoittaisi valtio.

Lue tiedote Valtioneuvoston sivuilta: Hallitus esittää koronaepidemian vuoksi palkatta pois töistä oleville väliaikaista tukea

Asiasanat: