Hallitukselta esitys kuntien taloustietojen automaattisesta raportoinnista ajantasaisena

Hallitus on antanut 24.10. eduskunnalle esityksen kuntien taloustietojen tuottamista ja raportointia koskevaksi lainsäädännöksi. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi mm. kuntalakia. Esityksen tavoitteena on mahdollistaa luotettavan, ajantasaisen ja vertailukelpoisen tiedon saaminen kuntien taloudesta kuntien ja valtion päätöksenteon tueksi.

Lisäksi tavoitteena on yksinkertaistaa taloustiedon tuottamisen ja raportoinnin menettelytapoja ja vähentää kunnille ja kuntayhtymille raportoinnista aiheutuvia kustannuksia. Esitys ei merkitse kunnille uusia lakisääteisiä tehtäviä, vaan sillä kootaan ja sovitetaan yhteen nykyisiä raportointivelvoitteita.

Kuntien ja kuntayhtymien tulisi toimittaa erikseen säädetyt taloustietonsa yhdenmukaisessa ja vertailtavassa muodossa Valtiokonttorin ylläpitämään valtakunnalliseen tietovarantoon. Kunnat ja kuntayhtymät raportoisivat vuosittaisten tilinpäätöstietojen lisäksi jo kuluvan vuoden aikana ajantasaista taloustietoa automatisoidusti suoraan kirjanpidostaan, tietosisällöstä riippuen neljännesvuosittain tai puolivuosittain. Valtioneuvoston asetuksella voitaisiin säätää tarkemmin tietojen toimittamisen menettelystä ja ajankohdista.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2020. Uusi toimintamalli korvaisi tilikautta 2021 koskevista taloustiedoista alkaen Tilastokeskuksen tilastolain nojalla tekemän kuntien ja kuntayhtymien taloustietoja koskevan tiedonkeruun ja sisältäisi myös muun säännöllisesti kerättävän taloustiedon.

Esityksen toimeenpano edellyttää kunnilta muun muassa tietojärjestelmien päivittämistä, oman toiminnan kehittämistä sekä henkilöstön kouluttamista Taloushallinnon automatisointi mahdollistaa kustannussäästöt pitemmällä aikavälillä.